Zeleni vrt – urbano vrtnarstvo

Projekt predstavlja priložnost za samooskrbo občanov z najosnovnejšo zelenjavo in zelišči na domačem vrtu ali balkonski gredici ter urejanje vrtov in javnih površin za lepšo podobo Sevnice.

Namen programa je povečanje samooskrbe z najosnovnejšo zelenjavo in zelišči v urbanem okolju, učenje in predavanja za občane, šole in vrtce, izvajanje delavnic, sodelovanje z lokalno skupnostjo in lokalnimi pridelovalci.

Cilj je ozavestiti ljudi o pomenu lokalno pridelane hrane in spremeniti pogled na zdrav način življenja in trajnostni razvoj, povezovanje lokalnih pridelovalcev.

Dejavnosti so predavanja, delavnice, okrogle mize, pomoč pri urejanju in načrtovanju zelenih površin. Naši uporabniki so predvsem občani naše in sosednjih občin, osnovne šole, vrtci, društva na področju turizma in hortikulture, TZO Sevnica, Ljudska univerza Krško, Zavod KŠTM Sevnica, Občina Sevnica

 

Osnovne info

Kontakt:

Vodja: Milena Mastnak, agronom

Telefon: 040 777 233

El. naslov: milenamastnak@gmail.com

Spletna stran: www.zelenivrt.si

 

Glavna dejavnost: izobraževanja, delavnice

Partnerji: Turistična zveza občine Sevnica, KŠTM Sevnica, Občina Sevnica

Kupci: javne institucije, šole, posamezniki

Zeleni vrt – urbano vrtnarstvo

You May Also Like