Kaj je KNOF?

KNOF je podjetna skupnost za trajnost

Ker ni planeta B. Ker verjamemo, da je vsak lahko trajnostni kreator, ustvarjalec svojih trajnostnih idej, svoje trajnostne službe, svoje trajnostne zgodbe.

Kaj je trajnost?

Življenje in delo, ki čimmanj škodi človeku samemu, družbi in okolju – porabi čimmanj naravnih virov, povzroči čimmanj odpadkov in CO2, imej rad sočloveka ter najdi svoj talent in se samoaktualiziraj.

 

Zakaj Knof?

Kreativnost Nam Ohranja Fantazijo

 

Zato smo v 10 letih delovanja…

  • ustvarili 65 zaposlitev,
  • vključili preko 150 posameznikov, od tega je večina prihajala iz ranljivih skupin (dolgotrajno brezposelni, starejši nad 50. Let, invalidi, mladi brez izobrazbe, osebe, ki prejemajo socialno pomoč),
  • ustvarili 750.000 eur prihodkov,
  • prihranili 150 ton odpadkov
  • Izobrazili več kot 2500 ljudi o trajnostnem razvoju (kupovanju lokalne hrane, zmanjšanju porabe in ponovni uporabi, zdravem življenju, naravni gradnji, zerowaste življenjskem slogu, medkulturni strpnosti)

Društvo KNOF je ustanovitelj in lastnik skupnosti.

Vsak član skupnosti je tudi član društva KNOF. Ob včlanitvi vsak sprejme naših 5 načel: Trajnostni razvoj, Družbena odgovornost, Solidarnost, Vključevanje ranljivih skupin, Soupravljanje.

 

Iz Skupnosti oziroma društva KNOF so iz potreb članov nastali in še nastajajo programi:

  1. Inkubator socialne ekonomije Posavje, ki deluje v samostojnem Zavodu KNOF so.p. Krško
  2. Stikalnik FabLab Krško, ki deluje v samostojni Zadrugi Stikalnik so.p.
  3. KNOF KNKT Sevnica, aktivnosti za mlade
  4. Coworking Krško in Sevnica, ki nudi prostor za so-delo podjetnikom in partnerjem
  5. Evropska solidarna enota Erasmus + programa, ki omogoča prostovoljstvo mladih v tujini (bivši EVS)

 

Torej, če so vam blizu naša trajnostna načela in če iščete okolje, v katerem lahko razvijate svoj talent, smo tu za vas.

Postani član Skupnost KNOF

KNOF ima vedno odprta vrata za nove inkubirance, prostovoljce, coworkerje, izdelovalce... Več info na programih.