Mejniki | 10 let

>>

KNOF je nastal v Sevnici, leta 2007, v obliki mladinskega društva, ki je mladim iz ulice preko projektnega dela omogočal pridobivanje prvih delovnih izkušenj in odgovornosti. Člani KNOF Skupnosti so še danes združeni v Društvu KNOF.

|

Leta 2009 so člani društva ustanovili Zavod KNOF zaradi usmeritve v družbeno odgovorno podjetništvo.

|

Leta 2011 je zavod postal 3. registrirano socialno podjetje, prvo v Posavju, ustvarili smo prvo zaposlitev in prvič gostili prostovoljce iz tujine.

|

Eden izmed njih je dal idejo za prvo socialno podjetniško idejo, Stara šola, zelena trgovina podarjenega, ki smo jo odprli naslednje leto.

|

Leta 2013 odpremo trgovino Stara šola v Krškem in Trbovljah ter “prehitimo celotno Slovenijo” z odprtjem inovativnega Inkubatorja socialnega podjetništva v Sevnici, v katerega se je vključilo 6 oseb z družbeno odgovorno podjetno idejo.

 

 

Leta 2014 inkubator, ki deluje v Zavodu KNOF so.p. ustanovi KNOF razviti posel d.o.o. so.p. s sedežem v Brežicah. Do konca leta je inkubator že zagnal 10 podjetnih idej.

|

Leta 2016: Odprli smo tretjo trgovino Stara šola v Brežicah, zagnali sedemnajsto idejo.

|

Leta 2017 je KNOF umestil svojo dejavnost v Krško, regijsko središče, kjer smo vzpostavili eksperimentalni butik ponovne uporabe Stara šola in nov program skupnosti, FabLab, Zadruge Stikalnik so.p., v inkubator je prišlo še 5 novih mladih in starih podjetnikov.

|

V Sevnici je v letu 2018 ponovno zaživel projekt gostovanja prostovoljcev iz tujine, ki so pripomogli k obuditvi mladinske scene v Sevnici. V inkubatorju smo prvič presegli meje Posavja s pridružitvijo podjetnice iz Kranja. Istega leta pričnemo izvajati inovativno zasnovan program socialne aktivacije Sevnica.

>>

10 let: Naši dosežki in rezultati

SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA:

 • V 6 letih je KNOF omogočil zaposlitev več kot 60 osebam, polovica jih je bila iz ranljivih ciljnih skupin.
 • Izvajalci institucionalnega izobraževanja za Zavod RS za zaposlovanje, program »Želim postati podjetnik – ali znam tržiti sebe?« in »Od A do Ž o socialnem podjetništvu«, izvedenih več kot 7 izobraževanj od leta 2014, usposabljali 90 oseb
 • Pridobitev akreditacije za gostovanje prostovoljcev iz tujine EVS, programa Mladi v akciji, Evropske komisije (2011, 2014, 2017), do danes gostili in usposabljali 7 prostovoljcev iz tujine za več kot pol leta.

SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA:

 • Od 21 podjetnih centrov jih danes še vedno 10 deluje, dva sta imela za izhod zaposlitev v drugem podjetju, trije v odcepitvi v samostojno podjetje, eden pa z upokojitvijo vodje.
 • Festival Podjetnosti z učinkom 2015, z namenom združiti vse organizacije, ki na podjeten način prispevajo k reševanju določenega problema v Posavju. Organiziran drugi posvet Mreže podpornih storitev za spodbujanje podjetništva in zaposlovanja v Posavju (10 organizacij iz Posavja), naredili temelje za oblikovanje regionalne mreže podjetnih z družbenim učinkom (11 organizacij iz Posavja)
 • Dvomesečno podjetniško mentorstvo in tekmovanje »Omogoči si zaposlitev in ustvari podjetje«, spomladi 2015 s sodobnimi metodami vitkega inoviranja, dizajn thinkinga… Na natečaj se je prijavilo 15 ekip iz 4 regij, na končnem dogodku se je predstavilo 6 finalistov, 4 ekipe iz Posavja, 2 iz Zasavja. Zmagovalci natečaja so prejeli 000 € v obliki zagonskega kapitala.
 • Svetovanje in pomoč v socialnem inkubatorju je od leta 2013 poiskalo več kot 260 oseb

REPREZENTATIVNOST IN ZAGOVORNIŠTVO:

 • Zastopanje socialnih podjetij na nacionalni ravni: direktorica Mojca Žganec Metelko, izvoljena predstavnica socialnih podjetij v Svetu RS za socialno podjetništvo (2014) ter generalna sekretarka Slovenskega foruma za socialno podjetništvo (2016)
 • Pridobitev diplome za Inovacije Posavja za model Podjetne skupnosti KNOF, poleti 2015

PRISPEVEK K TRAJNOSTNEM RAZVOJU IN DRUŽBENI ODGOVORNOSTI:

 • Preko različnih predavanj in delavnic o vrtnarstvu, zdravem življenju, socialnem podjetništvu, prodaji, računalništvu smo od leta 2013 vključili več kot 2500 ljudi.
 • Razpis za inovacije Posavja 2014-2015, bronasto priznanje Kseniji Lovrin Maćešić iz družbe KNOF – razviti posel d.o.o. za inovacijo “KiSS ekološke plenice iz bambusa” (2015)
 • V letu 2016 že 64 % financiranje iz prodaje na trgu, vsako leto povečujemo
 • Pridobitev subvencije za zagon našega prvega socialno podjetniškega projekta »Stara šola« iz strani MDDSZ Evropski socialni sklad in rast projekta po koncu subvencije ter zmanjšanje odlaganja odpadkov na odlagališča za cca 50 ton letno

Video 10 let KNOFa, od začetka do danes