Podajajoč intervju z Anito Obradović, vodjo poslovnega centra JOGA DUŠE

Skupaj 915 ogledov.

Čeprav si del Knofa že dalj časa od mene, si meni še dokaj neznana oseba. Vem pa, da nas poskušaš ozavestiti, da je stremenje k notranjem miru ključno za začetek bolj zdravega življenja in manj onesnaževanja okolja. Kdaj si začela razmišljati v tej smeri in kako sta sploh povezana notranji mir in onesnaževanje?

Že odkar vem zase sem strmela k mirnemu načinu življenja. Zares želim si mir in ljubezen v svetu.
Vse je povezano. Tako sta tudi povezani osebnostna rast in okolje. Vse se začne pri nas in kdor skrbi zase in za svoje dobro počutje, skrbi tudi za druge in za okolje. Continue reading “Podajajoč intervju z Anito Obradović, vodjo poslovnega centra JOGA DUŠE”

Projekt “BODI DRUGAČEN, BODI TRAJNOSTEN” Občina Krško

Skupaj 639 ogledov.

Projekt sofinancira Občina Krško, v okviru razpisa Sofinanciranje projektov za dosego ciljev Lokalnega programa za mladino v občini Krško v letu 2019.

Projekt BODI DRUGAČEN, BODI TRAJNOSTEN je namenjen ozaveščanju o negativnih posledicah sodobnega načina življenja mladih na okolje in družbo ter spodbujanju k bolj odgovornemu potrošništvu s sodelovanjem v kampanji #Kupujem odgovorno.

I. Sklop: Delavnica Stikalnik

Delavnica upcyclinga, predelave iztrošenih materialov, v tržno zanimive izdelke

II. Sklop: REUSE delavnice predelave tekstila za spodbujanje okolijske ozaveščenosti

Nekaj delavnic bomo organizirali tudi v Kerinovem grmu za ranljivo populacijo mladih Romov.

III. Sklop: ZERO-WASTE življenjski slog

V sklopu projekta bomo na tržnici Videm vzpostavili trgovino brez embalaže, novo pridobitev za občino Krško, ki bo tudi turistično zanimiva ter organizirati modno revijo »Zares trajnostna moda prihodnosti«. Continue reading “Projekt “BODI DRUGAČEN, BODI TRAJNOSTEN” Občina Krško”

BREZPLAČEN NAJEM PROSTORA

Skupaj 549 ogledov.

Organizator dogodka:

–         pošlje tekst za objavo ter fotografije na tajnistvo@knof.si

–         v primeru plačljivih dogodkov sam poskrbi za plačila in izda račune

–         poskrbi, da udeleženci izpolnijo listo prisotnosti in jo pusti na KNOFu

–         zaželjeno je, da po dogodku posreduje fotografije ter povratno informacijo o izvedbi dogodka

 

CENIK ORGANIZACIJE DOGODKA NA KNOFU

–         najem prostora  (do 2 uri)                                                                                   BREZPLAČNO

–         najem prostora (več kot 2 uri) + delna soorganizacija/promocija             15 EUR

organizator sam oblikuje fotografije v velikosti za fb dogodek, oblikuje plakat (velikost A3) in naredi dogodek na fb (vpiše Skupnost KNOF za sogostitelja)

KNOF pošlje novico po rednih kanalih obveščanja, natisne 5 plakatov A3

organizator sam spremlja prejete prijave in se nanje odzove, dan ali dva pred dogodkom pošlje mail vsem prijavljenim

–         najem prostora + celotna (spodaj našteta) organizacija/promocija          30 EUR

 

 POSTOPEK ORGANIZACIJE DOGODKOV – KNOF KRŠKO

–          naredimo dogodek (ali delimo dogodek) na FB stran Skupnost KNOF

–          naredimo prijavnico (google forms)

–          promoviramo dogodek po promocijskih kanalih KNOFa:

o   Napovednik Krško (do 16.tega v mesecu, samo tekst)

o   Grajske novice ali Mojaobčina.si Sevnica (do 16.tega v mesecu, tekst + fotografija)

o   E-posavje (tekst + fotografija 750x750px)

o   Lokalno.si (tekst + fotografija)

o   KNOF mailing (do zadnjega v mesecu, tekst oz. povezava do objave + fotografija)

o   Plakat A3 (pred trgovino Stara šola Krško)

–          Spremljanje prejetih prijav in odziv na prejete prijave

–          Dan ali dva pred dogodkom pošljemo mail prijavljenim

Pogosta vprašanja

Skupaj 555 ogledov.

Kaj je KNOF skupnost?

KNOF je skupnost, ki spodbuja trajnost na podjetni nači

Skupnost KNOF in vsi njeni člani spoštujejo načela trajnostnega razvoja, solidarnosti, družbene odgovornosti, soupravljanja in vključevanja ranljivih skupin, kar odgovarja sodobnimi potrebam podjetništva s pozitivnim družbenim in okoljskim učinkom.

 

Kaj je KNOF?

KNOF skupnost pravno formalno združuje organizacije, ki delujejo s skupnim poslanstvom, h kateremu pa vsaka prispeva na svoj način, primeren njeni obliki organiziranosti:

ŠMRK društvo K.N.O.F. (leto ustanovitve: 2007, predsednica Maja Hudej (v postopku spremembe)

»lastnik« skupnosti, zbor vseh članov skupnosti, izvajalec mladinskih programov in dejavnosti, ki spodbujajo trajnostni razvoj, predvsem v Sevnici

Zavod KNOF so.p. (leto ustanovitve: 2009, direktorica Mojca Žganec Metelko)

nosilec programa inkubator, izvajalec dejavnosti po načelih socialnega podjetništva, omogoča trajnostno podjetništvo v Krškem

  • KNOF Razviti posel d.o.o., so.p. (leto ustanovitve: 2013, direktorica Mojca Žganec Metelko): izvajalec dejavnosti po načelih socialnega podjetništva, omogoča trajnostno podjetništvo v Brežicah
  • Zavod Veles so.p., (leto ustanovitve: 2015, direktorica Petra Jazbec): podjetni partner inkubatorja, izvajalec dejavnosti za trajnostni način življenja
  • Zavod Stara šola so.p. (leto ustanovitve: 2017, direktorica Snežana Mančič): podjetni partner inkubatorja, izvajalec dejavnosti trgovine Stara šola Sevnica ter dejavnosti za ozaveščanje mladih

Zadruga Stikalnik z.b.o. so.p. (leto ustanovitve: 2016, predsednik Ivan Žganec)

nosilec programa FabLab Krško

Zavod za Mednarodno ustvarjalnost in kulturo (leto ustanovitve: 2012, direktorica Petra Majcen)

 

Kaj je Socialni inkubator Posavja?

Socialni inkubator Posavja podporno okolje za izoblikovanje lastne podjetniške ideje in preboj na trgu. Nudi skoraj vse kar potrebuješ za zagon posla, od individualnih svetovanj, delavnic, predavanj, ekskurzij in mentoriranja za razvoj ideje.

 

Kaj je podjetni center?

S podjetnim centrom (PC) poslovna ideja dobi skupnostno pravno obliko, vodja PCja pa pravico, da znotraj nje sam vodi svoje poslovanje. Podjetni centri so del KNOF inkubatorja in skupaj gradijo KNOF FOND.

 

Kaj je KNOF FOND?

KNOF FOND je sklad, v katerega PCji inkubatorja prispevajo mesečni prispevek od svojih prihodkov (od 3 do 10% od mesečnega prometa). Iz sklada se financirajo skupni stroški podpore, administracije, računovodstva, skupnih prostorov in večjih skupnih projektov, promocijskih akcij, pa tudi povratno financiranje novih PCjev iz Zagonskega sklada KNOF.

 

Kaj pridobim z vključitvijo v podjetni center?

PC s podpisom pristopne pogodbe brezplačno prejme:

  • Pravno obliko za svoj posel
  • Administrativne in računovodske storitve
  • Uporabo skupnih prostorov in opreme
  • Mentorstvo in svetovanje
  • Brandname, reference in partnersko mrežo

PC lahko za zagon oz. nakup osnovnega materiala prejme financiranje iz Zagonskega sklada KNOF, ki ga povrne s prvimi prihodki.

 

Kako se lahko vključim v podjetni center?

Izpolniš obrazec za prvi sestanek. V roku 3 dni dobiš na mail možne termine sestanka, kjer se srečaš z direktorico skupnosti KNOF. Če se oba strinjata z vključitvijo v roku 3 dni podpišeš pristopno pogodbo za inkubator. Prideš na naslednje mesečno srečanje skupnosti, kjer spoznaš še druge člane, se predstaviš, mrežiš, dogovoriš z računovodstvom o podrobnostih poslovanja. Enkrat mesečno se udeležiš mentorskih uric, kjer dobiš neposredno podporo s strani direktorice, osebnega coacha in računovodje.

KNOF Akademija

Skupaj 573 ogledov.

Podjetna skupnost KNOF je s svojimi Podjetnimi centri in partnerji oblikovala Pakete izobraževanj o trajnostnem razvoju, samooskrbi in podjetnosti z učinkom prilagojene različnim udeležencem:

1. Delavnice in aktivnosti za osnovnošolce

– Predavanja o samooskrbi, pomenu pridelave in nakupovanja lokalne hrane, delavnice o pripravi hrane iz lokalnih sestavin, dogodki na temo samooskrbe (organizacija vzorčne “kmečke tržnice”), vrtnarske in zeliščarske delavnice, delavnice na prostem.

– Delavnice ponovne uporabe tekstila in drugih materialov

– Delavnice in krožki za spodbujanje podjetnosti

Aktivnosti smo že izvajali v okviru Slovenskega tradicionalnega zajtrka ali Tedna otroka.

2. Delavnice za upokojence

– Tečaji računalništva, začetni in nadaljevalni, invidivualna svetovanja, računalniške delavnice (tedenske)

– Predavanja o samooskrbi, pomenu pridelave in nakupovanja lokalne hrane, vrtnarske in zeliščarske delavnice

3. Delavnice za brezposelne

– Podjetniške delavnice

– Motivacijske delavnice

– Računalniški tečaji

4. Delavnice za podjetja, organizacije

– Delavnice za inovativnost in kreativno mišljenje na delovnem mestu

– Svetovanja za usmeritev v socialno podjetništvo

5. Delavnice o socialnem podjetništvu

 

Reference:

– SLOVENSKI TRADICIONALNI ZAJTRK 2014, »LOKALNA TRŽNICA NA OŠ BOŠTANJ«, predavanje, delo v skupinah, skupni program za vse razrede, 21.11.2014, Osnovna šola Boštanj, Št. udeležencev: 237 učencev

– »Z DOMAČO HRANO NA VRTNO ZABAVO«, Dan lokalno pridelane in sezonske hrane – v naravoslovni učilnici na prostem, 7.9.2014, OŠ Sava Kladnika Sevnica

– DAN LOKALNO PRIDELANE IN SEZONSKE HRANE, predavanje, praktični del in skupinsko delo, 16.6.2014 – OŠ Artiče, 26.6.2014 – Vrtec Bistrica ob Sotli, 17.7.2014 – OŠ Sava Kladnika Sevnica, 19.7.2014 – OŠ Bistrica ob Sotli, 20.7.2014 – OŠ Brežice, 20.7.2014 – OŠ Boštanj

– Usposabljanje za male in velike potrošnike ter ponudnike lokalno pridelane hrane – 26.8.2014 ob 8.30 uri v MC Brežice, 28.8.2014, ob 10. uri v sejni sobi Občine Krško

– Računalniški tečaji za starejše in brezposelne, začetni, nadaljevalni I in II stopnja, posamezne računalniške delavnice, vključenih več kot 300 udeležencev od leta 2008

– Delavnice ponovne uporabe tekstila za mlajše, na sejmu POK Brežice, 2013, naročnik: Komunala Brežice

– Izvedenih več kot 150 delavnic na temo urbanega vrtnarstva, lastne samooskrbe, izdelovanja aranžmajev, razmnoževanja rastlin z lastnimi semeni… od leta 2008

– Delavnice za oskrbovance DUO Impoljca v okviru Dneva odprtih vrat, raznovrstne delavnice o čaju, cvetlicah in zeliščih, peki kruha, pripravi obloženih kruhkov, o sadno-zelenjavnih sokovih zemlje in sonca, »Knofovih« piškotih, peki pasjih piškotov, o pripravi pogrinjka in o aranžiranju iz jesenskih plodov, 2013

 

>> Dodatne reference iz področja socialnega podjetništva in zaposlovanja

 

Deklaracija #Kupujem odgovorno

Skupaj 676 ogledov.

“Odgovorno podjetje KNOF Skupnost izjavlja, da nosi certifikat #Kupujem odgovorno, kar pomeni da sprejema načela socialne ekonomije: družbena odgovornost, trajnostni razvoj, solidarnost, demokratično odločanje, vključevanje ranljivih skupin. Načela upošteva pri svojem poslovanju in sicer na način: demokratično vodenje (vsak član skupnosti je član društva in ima en glas), popolna omejitev delitve dobička med ustanovitelje, KNOF prispeva k zmanjševanju odlaganja odpadkov, porabe naravnih virov, zmanjševanju emisij CO2, prostovoljnih akcij, zaposluje invalide, starejše osebe nad 50. let, dolgotrajno brezposelne.

 

Kupujte od odgovornih podjetij!

S sodelovanjem z nami pridobite plaketo “Organizacija xxx kupuje odgovorno”. Vaša organizacija bo objavljena v seznamu organizacij, ki se zavedajo družbenih in okoljskih učinkov svojih nabav in posvečajo pozornost poslovnemu sodelovanju s socialnimi podjetji | Katalog #Kupujem odgovorno storitev in izdelkov je objavljen na socialnaekonomija.si

Kupci, ne pustite se zavajati.

Če ste opazili kakšno ne-odgovorno prakso pri nas, nanjo opozorite na kupujem.odgovorno@socialnaekonomija.si”