Pogosta vprašanja

Kaj je KNOF skupnost?

KNOF je skupnost, ki spodbuja trajnost na podjetni nači

Skupnost KNOF in vsi njeni člani spoštujejo načela trajnostnega razvoja, solidarnosti, družbene odgovornosti, soupravljanja in vključevanja ranljivih skupin, kar odgovarja sodobnimi potrebam podjetništva s pozitivnim družbenim in okoljskim učinkom.

 

Kaj je KNOF?

KNOF skupnost pravno formalno združuje organizacije, ki delujejo s skupnim poslanstvom, h kateremu pa vsaka prispeva na svoj način, primeren njeni obliki organiziranosti:

ŠMRK društvo K.N.O.F. (leto ustanovitve: 2007, predsednica Maja Hudej (v postopku spremembe)

»lastnik« skupnosti, zbor vseh članov skupnosti, izvajalec mladinskih programov in dejavnosti, ki spodbujajo trajnostni razvoj, predvsem v Sevnici

Zavod KNOF so.p. (leto ustanovitve: 2009, direktorica Mojca Žganec Metelko)

nosilec programa inkubator, izvajalec dejavnosti po načelih socialnega podjetništva, omogoča trajnostno podjetništvo v Krškem

 • KNOF Razviti posel d.o.o., so.p. (leto ustanovitve: 2013, direktorica Mojca Žganec Metelko): izvajalec dejavnosti po načelih socialnega podjetništva, omogoča trajnostno podjetništvo v Brežicah
 • Zavod Veles so.p., (leto ustanovitve: 2015, direktorica Petra Jazbec): podjetni partner inkubatorja, izvajalec dejavnosti za trajnostni način življenja
 • Zavod Stara šola so.p. (leto ustanovitve: 2017, direktorica Snežana Mančič): podjetni partner inkubatorja, izvajalec dejavnosti trgovine Stara šola Sevnica ter dejavnosti za ozaveščanje mladih

Zadruga Stikalnik z.b.o. so.p. (leto ustanovitve: 2016, predsednik Ivan Žganec)

nosilec programa FabLab Krško

Zavod za Mednarodno ustvarjalnost in kulturo (leto ustanovitve: 2012, direktorica Petra Majcen)

 

Kaj je Socialni inkubator Posavja?

Socialni inkubator Posavja podporno okolje za izoblikovanje lastne podjetniške ideje in preboj na trgu. Nudi skoraj vse kar potrebuješ za zagon posla, od individualnih svetovanj, delavnic, predavanj, ekskurzij in mentoriranja za razvoj ideje.

 

Kaj je podjetni center?

S podjetnim centrom (PC) poslovna ideja dobi skupnostno pravno obliko, vodja PCja pa pravico, da znotraj nje sam vodi svoje poslovanje. Podjetni centri so del KNOF inkubatorja in skupaj gradijo KNOF FOND.

 

Kaj je KNOF FOND?

KNOF FOND je sklad, v katerega PCji inkubatorja prispevajo mesečni prispevek od svojih prihodkov (od 3 do 10% od mesečnega prometa). Iz sklada se financirajo skupni stroški podpore, administracije, računovodstva, skupnih prostorov in večjih skupnih projektov, promocijskih akcij, pa tudi povratno financiranje novih PCjev iz Zagonskega sklada KNOF.

 

Kaj pridobim z vključitvijo v podjetni center?

PC s podpisom pristopne pogodbe brezplačno prejme:

 • Pravno obliko za svoj posel
 • Administrativne in računovodske storitve
 • Uporabo skupnih prostorov in opreme
 • Mentorstvo in svetovanje
 • Brandname, reference in partnersko mrežo

PC lahko za zagon oz. nakup osnovnega materiala prejme financiranje iz Zagonskega sklada KNOF, ki ga povrne s prvimi prihodki.

 

Kako se lahko vključim v podjetni center?

Izpolniš obrazec za prvi sestanek. V roku 3 dni dobiš na mail možne termine sestanka, kjer se srečaš z direktorico skupnosti KNOF. Če se oba strinjata z vključitvijo v roku 3 dni podpišeš pristopno pogodbo za inkubator. Prideš na naslednje mesečno srečanje skupnosti, kjer spoznaš še druge člane, se predstaviš, mrežiš, dogovoriš z računovodstvom o podrobnostih poslovanja. Enkrat mesečno se udeležiš mentorskih uric, kjer dobiš neposredno podporo s strani direktorice, osebnega coacha in računovodje.

KNOF Akademija

Podjetna skupnost KNOF je s svojimi Podjetnimi centri in partnerji oblikovala Pakete izobraževanj o trajnostnem razvoju, samooskrbi in podjetnosti z učinkom prilagojene različnim udeležencem:

1. Delavnice in aktivnosti za osnovnošolce

– Predavanja o samooskrbi, pomenu pridelave in nakupovanja lokalne hrane, delavnice o pripravi hrane iz lokalnih sestavin, dogodki na temo samooskrbe (organizacija vzorčne “kmečke tržnice”), vrtnarske in zeliščarske delavnice, delavnice na prostem.

– Delavnice ponovne uporabe tekstila in drugih materialov

– Delavnice in krožki za spodbujanje podjetnosti

Aktivnosti smo že izvajali v okviru Slovenskega tradicionalnega zajtrka ali Tedna otroka.

2. Delavnice za upokojence

– Tečaji računalništva, začetni in nadaljevalni, invidivualna svetovanja, računalniške delavnice (tedenske)

– Predavanja o samooskrbi, pomenu pridelave in nakupovanja lokalne hrane, vrtnarske in zeliščarske delavnice

3. Delavnice za brezposelne

– Podjetniške delavnice

– Motivacijske delavnice

– Računalniški tečaji

4. Delavnice za podjetja, organizacije

– Delavnice za inovativnost in kreativno mišljenje na delovnem mestu

– Svetovanja za usmeritev v socialno podjetništvo

5. Delavnice o socialnem podjetništvu

 

Reference:

– SLOVENSKI TRADICIONALNI ZAJTRK 2014, »LOKALNA TRŽNICA NA OŠ BOŠTANJ«, predavanje, delo v skupinah, skupni program za vse razrede, 21.11.2014, Osnovna šola Boštanj, Št. udeležencev: 237 učencev

– »Z DOMAČO HRANO NA VRTNO ZABAVO«, Dan lokalno pridelane in sezonske hrane – v naravoslovni učilnici na prostem, 7.9.2014, OŠ Sava Kladnika Sevnica

– DAN LOKALNO PRIDELANE IN SEZONSKE HRANE, predavanje, praktični del in skupinsko delo, 16.6.2014 – OŠ Artiče, 26.6.2014 – Vrtec Bistrica ob Sotli, 17.7.2014 – OŠ Sava Kladnika Sevnica, 19.7.2014 – OŠ Bistrica ob Sotli, 20.7.2014 – OŠ Brežice, 20.7.2014 – OŠ Boštanj

– Usposabljanje za male in velike potrošnike ter ponudnike lokalno pridelane hrane – 26.8.2014 ob 8.30 uri v MC Brežice, 28.8.2014, ob 10. uri v sejni sobi Občine Krško

– Računalniški tečaji za starejše in brezposelne, začetni, nadaljevalni I in II stopnja, posamezne računalniške delavnice, vključenih več kot 300 udeležencev od leta 2008

– Delavnice ponovne uporabe tekstila za mlajše, na sejmu POK Brežice, 2013, naročnik: Komunala Brežice

– Izvedenih več kot 150 delavnic na temo urbanega vrtnarstva, lastne samooskrbe, izdelovanja aranžmajev, razmnoževanja rastlin z lastnimi semeni… od leta 2008

– Delavnice za oskrbovance DUO Impoljca v okviru Dneva odprtih vrat, raznovrstne delavnice o čaju, cvetlicah in zeliščih, peki kruha, pripravi obloženih kruhkov, o sadno-zelenjavnih sokovih zemlje in sonca, »Knofovih« piškotih, peki pasjih piškotov, o pripravi pogrinjka in o aranžiranju iz jesenskih plodov, 2013

 

>> Dodatne reference iz področja socialnega podjetništva in zaposlovanja

 

Info točka za socialno podjetništvo Posavja

KNOF zagotavlja aktualne in konkretne informacije ter nudi svetovanja na podlagi lastnih izkušenj iz socialnega podjetništva.

 

Imate vprašanje, težavo, potrebujete pomoč?

Socialni podjetniki držimo skupaj, zato pri nas dobite nasvet in pomoč vsa bodoča ali že registirana socialna podjetja.

Pošljite svoje vprašanje na kontakt@knof.si

Lahko se tudi prijavite na naslednje Mentorske urice, ki potekajo vsak drugi teden v mesecu za sestanek v živo z našimi strokovnjaki za socialno podjetništvo.

 

Oblike izobraževanj o (socialnem) podjetništvu:

>> DELAVNICE ZA BREZPOSELNE

Smo izvajalci programov za Zavod RS za zaposlovanje, za katerega smo izvedli več delavnic “Od A do Ž o socialnem podjetništvu” in “Želim postati podjetnik – Ali znam tržiti sebe?”.

>> DELAVNICE ZA OSNOVNOŠOLCE in DIJAKE

Izvedli smo več skupinskih delavnic kreativnega mišljenja za osnovne in srednje šole iz Posavja, kjer so mladi razvijali konkretne ideje na interaktiven in dinamičen način. Preko delavnic smo spodbujali podjetno mišljenje, samoiniciativnost, inovativnost in kreativnost.

>> PREDSTAVITEV SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA

Več podpornih organizacij za podjetništvo nas je že povabilo k predstavitvi, kaj konkretno socialno podjetništvo je, tudi na našem primeru dobre prakse, prvega socialnega podjetja v Posavju. Udeleženci delavnic so bili tako brezposelni, bodoči podjetniki, druga podjetja, zaposleni v javnih zavodih kot tudi nevladne organizacije.

 

 

Reference:

– Predstavitev Podjetne skupnosti KNOF na Regijskem dogodku v Brežicah na temo “Brezposelnost oziroma povečanje zaposljivosti skozi izobraževanje”, primeri dobrih praks v regiji, Urad RS za mladino, Mreža Mama, MSS, ZMPT Brežice, september 2015

– Regijski posvet SLOHRA SOCIONET na temo socialnega podjetništva, Zavod Knof – primer dobrih praks: predstavitev že delujočih socialnih podjetij, RRA Posavje, junij 2015

– Pridobitev diplome za Inovacije Posavja za model Podjetne skupnosti KNOF, poleti 2015

– Mojca Žganec Metelko, izvoljena predstavnica socialnih podjetij v Svetu RS za socialno podjetništvo, 2014

– Izvajalci institucionalnega izobraževanja za Zavod RS za zaposlovanje, program Želim postati podjetnik – ali znam tržiti sebe? in Od A do Ž o socialnem podjetništvu, izvedenih več kot 7 izobraževanj od leta 2014

– Predstavitev socialnega podjetja KNOF g. predsedniku Borutu Pahorju na obisku v Sevnici, 2014

– Predstavitev dobre prakse socialnega podjetja KNOF na DUO Impoljca v okviru posveta stičišča NVO Prstan, Socialno podjetništvo na stičišču s socialno oskrbo, aprila 2013

– Predstavitev dobre prakse socialnega podjetja KNOF udeležencev programa Podjetno v svet podjetništva, na RRA Posavje, 2013

– Predstavitev dobre prakse registriranega socialnega podjetja KNOF v sklopu predstavitve rezultatov projekta ET-struct, Ljudska univerza Kočevje, februar 2013

– Predstavitev dobre prakse socialnega podjetja in socialnega inkubatorja KNOF svetovalkam na Zavodu RS za zaposlovanje, Območna enota Sevnica, 2013

European Solidarity Corps project: Volunteer in Youth entrepreneur production / YEP!

Looking for motivated volunteers with ecological and sustainability awareness and interest in at least one of the following fields:

 1. media promotion of conscious consuming and green living, multimedia, social media
 2. arts and crafts, fashion, textile
 3. creative engineering, webdesign.

We are situated in the small town of Sevnica, surrounded by beautiful nature, so the project is more suitable for nature lovers who don’t get easily bored and have a motivation to co-create the community of social economy of Posavje region and Slovenia. If you enjoy researching, writing articles, expressing your talents to help other people in the community, this is a +.

If you are creative and crafty, know multimedia, this is another +.

If you are open and prepared to try different things and work for a greater good, this is a ++. 🙂

CONTEXT OF THE PROJECT:

The project will be implemented in the municipality of Krško and Sevnica, Posavje region, where the average unemployment rate is 11 %, the youth sector is very small and youth work is in stagnation.

Sevnica is in surface one of the largest municipalities in Slovenia, but has low population, in the municipality, there are 15.000 inhabitants, in town Sevnica, the population is 5.000. It is an industrial town and has a strong tendency to promote local production. From shoes, through salami, beer, and wine, to lingerie, the town has its own high-quality brands. Also, Sevnica is quite a closed environment, which nurtures traditional values because most of the municipality is rural.

Our organization is one of the few providers of international youth projects and EVS/ESC in the municipalities, so we consider to be a very important link in promoting European citizenship at the local level. Young foreigners bring freshness and a sense of European integration, which can give a new perspective to local youth on their own opportunities. By hosting EVS/ESC we want to promote the mobilities and other opportunities young people have today with the help of European and local support so that we can change local youth’s perspective and prove that even rural areas could be very creative and have potential to grow.

Hosting organization KNOF is a social company and a social incubator and is involved in the local community since 2007. Our organization has a vivid network with regional public and private organizations, NGO’s, youth centers, companies.

In Sevnica, despite the small size of the town, there are a lot of leisure activities available. Free outdoor fitness by river Sava, outdoor swimming pool, summer festival on the castle, hiking and cycling events. Posavje region has beautiful nature and good train connections to capital city Ljubljana or Zagreb (Croatia).

KNOF’s hub is located in another small town, Krško, which is 20 minutes from Sevnica. The organization has a second hand and design boutique  Stara šola, an office and a FabLab workroom (Stikalnik FabLab) in the town’s renovated market-place. There is also the bar and cultural center called Platz next to it, which organizes various cultural and entertainment events with the Student Club Sevnica, and is often partnering with our community members on several projects.

Volunteers are expected to live in an apartment in Sevnica just opposite the Platz so they will have the possibility to interact the most possible with local youth and become a determinative member of local youth community.

As an organisation with a lot of experiences with hosting volunteers in Sevnica, we made some upgrades in the project so we are ready to host disabled volonteers, more exactly volunteers with MS (Multiple sclerosis) diagnoses. The volunteers with MS we’ll be definately accepted and understanded so their possible disabilities will not affect their work.

Hosting organization KNOF is a social company and a social incubator and is involved in the local community since 2007. Our organization has a vivid network with regional public and private organizations, NGO’s, youth centers, companies.

The problems of the environment:

– Young people do not have specific experience, work experiences in many cases are concentrated to factory work, because of Sevnica’s industrial nature. After working a few years in the sector, young people get unmotivated. The challenge is to support them in finding their own strengths and help them with possibilities to get out of their comfort zone, to learn and to improve.

– Emigration of young and educated in the study centers, leaving behind low educated workforce or those who have not completed their education.

– High rates of suicide and apathy Source: Suicide in the region of Posavje: “For 17% higher than the average”.

– Distance from the highway.

– Manufacturing industry dominates, looking for a low-educated workforce, low paid.

– fragmentation, isolation of youth, cultural and other associations

ACTIVITIES FOR THE VOLUNTEER:

–    Association Social Economy Slovenia: the volunteer will help in analyzing the field of social economy in Slovenia and abroad, will also have independent assignments to analyze, talk, visit social companies and actively participating in social economy-related events in Slovenia and abroad.

–    Social business incubator: help in shaping English translated website of organization KNOF, organizing community events like business related workshops, lectures – individually and in cooperation. Working on an individual social business idea – that the volunteer can test or realize in the hosting organization or at home in his country.

–    Stara Šola (Krško or Sevnica): helping in the boutique (organizing, helping with decorations), helping with promotion of the stores: working on campaigns to social media or to other surfaces, figure out activities that can help in promoting conscious consuming.

–    Disseminating activities: writing idea journal and self-evaluation, creating video/podcast/photo journal of sustainability.

–    Activities for promoting the ESC project and program – motivating young people, youth organizations in Sevnica to go abroad and be a ESC volunteer.

POSSIBLE COURSES, WORKSHOPS ORGANISED FOR THE VOLUNTEER

Sewing course in Krško’ workshop

–    Photoshop course in graphic designing

–    Entrepreneur course, weekly basis, the methodology of Ustvarjalnik – daring greatly, product development, business model canvas, prototyping, pitching…

–    Sustainable living and building  – partner organization Zavod Veles

–    Stikalnik Fabrication Lab: makers space, technical workshops on CNC programming, 3d printing, laser engraving

–    Practicing meditation and spirituality; massage yoga classes – Tea Zakšek, Miha Imperl

–    Slovene language course – Sevnica Youth Center / Lucija Rap

–     Natural cosmetics and cleaning products workshops – Evija Zavrl, Eco Green Apple

 

The project is financed by Erasmus + programme EU.

Deklaracija #Kupujem odgovorno

“Odgovorno podjetje KNOF Skupnost izjavlja, da nosi certifikat #Kupujem odgovorno, kar pomeni da sprejema načela socialne ekonomije: družbena odgovornost, trajnostni razvoj, solidarnost, demokratično odločanje, vključevanje ranljivih skupin. Načela upošteva pri svojem poslovanju in sicer na način: demokratično vodenje (vsak član skupnosti je član društva in ima en glas), popolna omejitev delitve dobička med ustanovitelje, KNOF prispeva k zmanjševanju odlaganja odpadkov, porabe naravnih virov, zmanjševanju emisij CO2, prostovoljnih akcij, zaposluje invalide, starejše osebe nad 50. let, dolgotrajno brezposelne.

 

Kupujte od odgovornih podjetij!

S sodelovanjem z nami pridobite plaketo “Organizacija xxx kupuje odgovorno”. Vaša organizacija bo objavljena v seznamu organizacij, ki se zavedajo družbenih in okoljskih učinkov svojih nabav in posvečajo pozornost poslovnemu sodelovanju s socialnimi podjetji | Katalog #Kupujem odgovorno storitev in izdelkov je objavljen na socialnaekonomija.si

Kupci, ne pustite se zavajati.

Če ste opazili kakšno ne-odgovorno prakso pri nas, nanjo opozorite na kupujem.odgovorno@socialnaekonomija.si”

Zakaj postati socialno podjetje?

Socialno podjetništvo ni socialna pomoč. Prinaša pa nekatere…

KONKRETNE UGODNOSTI ZA SO.P.:

1. PODPORA E-VEM TOČK: Zakon o podpornem okolju za podjetništvo: soc.p. (pogosto negospodarske družbe) so deležne istih ugodnosti kot gospodarske družbe (npr. Vem točke, razpisi SPIRIT)

2.  BREZPLAČNI PROSTORI: Občine lahko dajo soc. podjetju prostore v brezplačen najem za določeno obdobje.

Leta 2014 se je dopolnil Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti v 30. členu, ki dovoljuje, da lahko nepremično premoženje, ki ga začasno ne potrebuje noben uporabnik, lokalna skupnost z neposredno pogodbo da v brezplačno uporabo socialnemu podjetju.

3. NENAPISANE UGODNOSTI: naklonjenost javnosti, partnerjev, odločevalcev, politikov, soc.p. je še vedno aktualna tema, soc.p. kot blagovna znamka za lažji zagon (prepoznavnost)

4. JAVNI RAZPISI

Končno smo lahko dodali še eno točko k ugodnostim za so.p., saj se do leta 2020 obeta kar nekaj razpisov za spodbujanje socialnega podjetništva:

>> subvencija za zagon: Sredstva, ki jih razpisuje MGRT v okvirni višini 20.000 eur je namenjenih za zagon socialnega podjetja, s tem pa, da mora vaše podjetje ob prijavi že imeti status so.p. Razpis bo zopet ponovljen v letu 2019. Zato kar pohitite in si oglejte nasvete za registracijo so.p.

 

Podroben opis napovedanih programov podpore socialnemu podjetništvu.

5 dejstev o socialnem podjetništvu

“Socialna podjetja se lotevajo tudi tistih poslov, ki klasičnim podjetnikom ne dišijo, saj ne prinašajo velike dodane vrednosti na zaposlenega. V socialnem podjetju smo zadovoljni, če zaposleni ustvari vsaj takšno vrednost, da pokrije svojo plačo in stroške. Kljub temu, da ni dodane vrednosti v denarju, pa je dodana vrednost družbi in okolju, oziroma t.i. družbeni učinek, velik.”

1. Socialno podjetje (so.p.) je status, ki ga pridobi nova ali obstoječa pravna oseba (društvo, zavod, neprofitni d.o.o., zadruga, zaposlitveni center, invalidsko podjetje, dejansko skoraj vse oblike razen s.p.).

 

2. Zavod in društvo lahko poizkusita brezplačno pomoč za pridobitev statusa poiskati na svojem regionalnem stičišču za NVO ali centralnem CNVOS. Če imate D.O.O. boste morali za pridobitev statusa žal poiskati notarja, saj preko brezplačne e-VEM točke po naših informacijah takšna sprememba ni mogoča. Morda bo tole pomagalo.

 

3. Če pridobite status socialnega podjetja ne prejmete nobenih “avtomatskih” subvencij. Se pa pogosto razpisujejo manjše finančne ali druge spodbude za socialna podjetja, kot npr. javni razpis MGRT za Start-up socialna podjetja, za 20.000 eur nepovratnih sredstev za zagon ali pa Učne delavnice na ZRSZ, za 6 mesečno usposabljanje oseb iz ranljivih ciljnih skupin. Subvencije so mišljene bolj kot pomoč pri zagonu ali ustvarjanju novih zaposlitev, saj mora imeti socialno podjetje jasno vizijo, kako bo preživelo na trgu po koncu financiranja.

 

4. Socialno podjetje je neprofitno, kar pa ne pomeni, da ne sme prodajati. Nasprotno, mora prodajati določene storitve ali izdelke, saj je podjetje. Neprofitnost pomeni, da socialno podjetje maksimiranja dobička nima na prvem mestu, glavno poslanstvo socialnega podjetja je rešitev določenega družbenega ali okoljskega problema.

 

5. Veliko več je socialnih podjetij kot si mislite, saj je veliko takih, ki nimajo pridobljenega statusa. Povezuje jih to, da jih pri poslovanju vodijo načela trajnostnega razvoja, solidarnosti, demokratičnega odločanja, vključevanja ranljivih skupin in družbene odgovornosti. To je dobro tako za vas, ki razmišljate, da bi tudi uradno postali so.p., dobro pa je tudi za vse nas, saj to pomeni, da gre svet na bolje 🙂

 

Društvo KNOF

Športno, mladinsko, raziskovalno in kulturno društvo K.N.O.F. je neprofitna nevladna organizacija, ki je pričela v garaži, leta 2007, z mladinskim aktivizmom in organizacijo različnih kulturnih, prostovoljskih in mednarodnih aktivnosti. V društvu se je pričelo vrenje KNOF, ki je krivo za to, kar je KNOF danes.

Že takrat smo se pretežno ukvarjali z mladimi iz ulice, ki smo jih vključevali v organizacijo in pridobivanjem delovnih ter življenjskih izkušenj preko projektnega dela.

Leta 2018 se je društvo preimenovalo v Društvo KNOF, skupnost za trajnost Posavja.

Društvo KNOF je ustanovitelj in “lastnik” skupnosti. Iz Skupnosti oziroma društva KNOF so iz potreb članov nastali in še nastajajo programi.

 

Vizitka

Društvo KNOF

Sedež: Ob gozdu 11, 8290 Sevnica

Telefon: 06 861 29 89

@: drustvo@knof.si

TR: SI56 6100 0000 4322 473 (Delavska hranilnica d.d.)

DŠ: 42275628, društvo ni davčni zavezanec

MŠ: 1139525000

Zak. zastopnik: Maja Hudej

KNOF razviti posel d.o.o. so.p.

KNOF d.o.o. smo ustanovili septembra 2013 z namenom, da se Podjetna skupnost KNOF tudi konkretno razširi na celotno Posavje. Leta 2015 smo pridobili status socialnega podjetja.

 

Vizitka

KNOF, razviti posel, trgovina in storitve d.o.o.

Sedež: Nova vas pri Mokricah 37, 8261 Jesenice na Dolenjskem

Telefon: 06 861 29 89

@: kontakt@knof.si

TR: SI56 6100 0000 7562 176 (Delavska hranilnica d.d.)

DŠ: 63366908, KNOF d.o.o. ni davčni zavezanec

MŠ: 5952883000

Zak. zastopnik: Primož Hudej

Zavod KNOF za kreativni razvoj Posavje so.p.

Zavod KNOF je socialno podjetje, ki se je ustanovilo leta 2008 na pobudo članov ŠMRK društva K.N.O.F. iz potrebe po podjetniškem in v zaposlovanje usmerjenem izvajanju dejavnosti za socialno šibke ciljne skupine.

 

Vizitka

KNOF Zavod za kreativni razvoj, so. p.

Sedež: Kolodvorska 1, 8270 Krško

Telefon: 06 861 29 89

@: kontakt@knof.si

TR: SI56 6100 0000 4321 309 (Delavska hranilnica d.d.)

DŠ: SI99387735

MŠ: 3435903000

Zak. zastopnik: Mojca Žganec Metelko