Majhne glave, velike ideje

V mesecu oktobru je zavod Knof pod pokroviteljstvom Občine Krško pričel z izvajanjem projekta Majhne glave velike ideje, s katerim smo želeli z dijaki Šolskega centra Krško-Sevnica poiskati velike ideje na temo e-Mobilnosti. 

 
Preučili smo trenutno stanje e-Mobilnosti v svetu in Sloveniji ter v Krškem. Rešitve smo  preučili z vidika učinka na družbo in naravo. Pogledali smo tudi poslovne modele, ki omogočajo takšne rešitve. Po končani analizi smo izvedli še teoretično vajo ZIDAJ-RUŠI. Razdelili smo se v dve skupini, skupina ZIDAJ je pogledala na idejo iz vidika pozitivne prespektive, skupina RUŠI pa iz vidika negativne prespektive. Argumente obeh skupin smo testirali s pomočjo debate.
 
Debata se je razvnela z zelo močnimi argumenti skupine ZIDAJ (dvig kakovosti življenja, manjši negativni učinki na naravo, hitrejši tehnološki razvoj, spuščanje cen prevoznih storitev, večja mobilnost, itd.) ter prav tako upravičenimi argumenti skupine RUŠI (visoka začetna naložba, pomanjkanje infrastrukture, neznan negativni vpliv na okolje, velika poraba el. energije, varnost, nadzor, nezaupanje ljudi v novo tehnologijo, itd.).
 
Na naslednjem srečanju smo se razdeli v štiri skupine po 7 dijakov in jim dodeli prevozno sredstvo (e-Skiro, e-Kolo, e-Bus, e-Taxi). Naloga skupine je bila, da izbrano prevozno sredstvo preuči in predlaga njegovo implementacijo v Krškem. Ugotovljeno pa nato predstaviti županu Občine Krško.
 
 
Povzetki predstavitev:
 
 
e-Skiro:
E-Skiro ni celostna rešitev e-Mobilnosti v Krškem, je pa odlična dopolnitev. Integracija e-Skirojev ne bi bila težavna, vendar bi vseeno naleteli na kar nekaj ovir. Prva ovira je neurejena zakonodaja na področju e-skirojev, druga je neustrezna infrastruktura (premalo kolesarskih stez). Poslovni model bi bil digitaliziran (plačevanje preko aplikacije). Skiroji bi bili brez bazne postaje, vendar bi bile po mestu tudi polnilne postaje. Odklep skiroja bi stal 5 € in nato vsak KM 0,2 € (fleksibilno – višja cena ob surovi vožnji, nižja pri umirjeni). Pri priklopu skiroja na polnilno postajo ali polnjenju doma (napolnitev na 100%) bi se uporabniku vrnilo 5 € na aplikacijo. Kdor bi našel skiro na prostem, bi ga imel možnost vrniti na postajo in pridobiti 5 €.
 
 
e-Kolo
E-Kolo je je najlaže integrirati v mestno okolje. Krško že uporablja klasična kolesa (Krčan), ki si jih je mogoče izposoditi in jih odložiti na točno določenih postajah. Te postaje je mogoče v prihodnosti nadgradit v električne. Za e-Kolesa bi veljal podoben poslovni model kot za e-Skiroje.
 
 
e-Bus
E-Bus, je prevozno sredstvo z najmanjšim negativnim učinkom na okolje. Sam poslovni model ni drugačen od obstoječih, vendar je začetna investicija višja a je cena na KM nižja in tako bolj ekonomična. Bila bi tudi mogoča integracija z e-Skiroji in e-Kolesi (kolesa na avtobusnih postajah ter avtobusi bi lahko prevažali tudi e-skiroje).
 
 
e-Taxi
E-Taxi je najbolj fleksibilna oblika e-prevoznega sredstva. Omogoča uporaba v vseh vremenskih razmerah in tudi izven avtobusnih prog. Cena za posameznika je malenkost višja. Poslovni model je podoben tistemu, ki ga imajo klasični Taxiji. E-Taxi bi bil odličen način, kako prebivalcem krškega predstavimo električne avtomobile in odpravimo določeno stigmo, ki so jo deležni.
 
 
Župan je poslušal predstavitve in dijakom postavil veliko odličnih vprašanj ter svoje poglede na te teme. Dijaki pa so dokazali, da lahko majhne glave razmišljajo tudi o velikih idejah in pomagajo kreirati svojo prihodnost.
 
Avtor članka in fotografij: Kristijan Pinosa
 

Majhne glave, velike ideje

You May Also Like