Pogosta vprašanja

Skupaj 553 ogledov.

Kaj je KNOF skupnost?

KNOF je skupnost, ki spodbuja trajnost na podjetni nači

Skupnost KNOF in vsi njeni člani spoštujejo načela trajnostnega razvoja, solidarnosti, družbene odgovornosti, soupravljanja in vključevanja ranljivih skupin, kar odgovarja sodobnimi potrebam podjetništva s pozitivnim družbenim in okoljskim učinkom.

 

Kaj je KNOF?

KNOF skupnost pravno formalno združuje organizacije, ki delujejo s skupnim poslanstvom, h kateremu pa vsaka prispeva na svoj način, primeren njeni obliki organiziranosti:

ŠMRK društvo K.N.O.F. (leto ustanovitve: 2007, predsednica Maja Hudej (v postopku spremembe)

»lastnik« skupnosti, zbor vseh članov skupnosti, izvajalec mladinskih programov in dejavnosti, ki spodbujajo trajnostni razvoj, predvsem v Sevnici

Zavod KNOF so.p. (leto ustanovitve: 2009, direktorica Mojca Žganec Metelko)

nosilec programa inkubator, izvajalec dejavnosti po načelih socialnega podjetništva, omogoča trajnostno podjetništvo v Krškem

  • KNOF Razviti posel d.o.o., so.p. (leto ustanovitve: 2013, direktorica Mojca Žganec Metelko): izvajalec dejavnosti po načelih socialnega podjetništva, omogoča trajnostno podjetništvo v Brežicah
  • Zavod Veles so.p., (leto ustanovitve: 2015, direktorica Petra Jazbec): podjetni partner inkubatorja, izvajalec dejavnosti za trajnostni način življenja
  • Zavod Stara šola so.p. (leto ustanovitve: 2017, direktorica Snežana Mančič): podjetni partner inkubatorja, izvajalec dejavnosti trgovine Stara šola Sevnica ter dejavnosti za ozaveščanje mladih

Zadruga Stikalnik z.b.o. so.p. (leto ustanovitve: 2016, predsednik Ivan Žganec)

nosilec programa FabLab Krško

Zavod za Mednarodno ustvarjalnost in kulturo (leto ustanovitve: 2012, direktorica Petra Majcen)

 

Kaj je Socialni inkubator Posavja?

Socialni inkubator Posavja podporno okolje za izoblikovanje lastne podjetniške ideje in preboj na trgu. Nudi skoraj vse kar potrebuješ za zagon posla, od individualnih svetovanj, delavnic, predavanj, ekskurzij in mentoriranja za razvoj ideje.

 

Kaj je podjetni center?

S podjetnim centrom (PC) poslovna ideja dobi skupnostno pravno obliko, vodja PCja pa pravico, da znotraj nje sam vodi svoje poslovanje. Podjetni centri so del KNOF inkubatorja in skupaj gradijo KNOF FOND.

 

Kaj je KNOF FOND?

KNOF FOND je sklad, v katerega PCji inkubatorja prispevajo mesečni prispevek od svojih prihodkov (od 3 do 10% od mesečnega prometa). Iz sklada se financirajo skupni stroški podpore, administracije, računovodstva, skupnih prostorov in večjih skupnih projektov, promocijskih akcij, pa tudi povratno financiranje novih PCjev iz Zagonskega sklada KNOF.

 

Kaj pridobim z vključitvijo v podjetni center?

PC s podpisom pristopne pogodbe brezplačno prejme:

  • Pravno obliko za svoj posel
  • Administrativne in računovodske storitve
  • Uporabo skupnih prostorov in opreme
  • Mentorstvo in svetovanje
  • Brandname, reference in partnersko mrežo

PC lahko za zagon oz. nakup osnovnega materiala prejme financiranje iz Zagonskega sklada KNOF, ki ga povrne s prvimi prihodki.

 

Kako se lahko vključim v podjetni center?

Izpolniš obrazec za prvi sestanek. V roku 3 dni dobiš na mail možne termine sestanka, kjer se srečaš z direktorico skupnosti KNOF. Če se oba strinjata z vključitvijo v roku 3 dni podpišeš pristopno pogodbo za inkubator. Prideš na naslednje mesečno srečanje skupnosti, kjer spoznaš še druge člane, se predstaviš, mrežiš, dogovoriš z računovodstvom o podrobnostih poslovanja. Enkrat mesečno se udeležiš mentorskih uric, kjer dobiš neposredno podporo s strani direktorice, osebnega coacha in računovodje.

Pogosta vprašanja

You May Also Like