Pogosta vprašanja

Skupaj 555 ogledov.

Kaj je KNOF skupnost?

KNOF je skupnost, ki spodbuja trajnost na podjetni nači

Skupnost KNOF in vsi njeni člani spoštujejo načela trajnostnega razvoja, solidarnosti, družbene odgovornosti, soupravljanja in vključevanja ranljivih skupin, kar odgovarja sodobnimi potrebam podjetništva s pozitivnim družbenim in okoljskim učinkom.

 

Kaj je KNOF?

KNOF skupnost pravno formalno združuje organizacije, ki delujejo s skupnim poslanstvom, h kateremu pa vsaka prispeva na svoj način, primeren njeni obliki organiziranosti:

ŠMRK društvo K.N.O.F. (leto ustanovitve: 2007, predsednica Maja Hudej (v postopku spremembe)

»lastnik« skupnosti, zbor vseh članov skupnosti, izvajalec mladinskih programov in dejavnosti, ki spodbujajo trajnostni razvoj, predvsem v Sevnici

Zavod KNOF so.p. (leto ustanovitve: 2009, direktorica Mojca Žganec Metelko)

nosilec programa inkubator, izvajalec dejavnosti po načelih socialnega podjetništva, omogoča trajnostno podjetništvo v Krškem

 • KNOF Razviti posel d.o.o., so.p. (leto ustanovitve: 2013, direktorica Mojca Žganec Metelko): izvajalec dejavnosti po načelih socialnega podjetništva, omogoča trajnostno podjetništvo v Brežicah
 • Zavod Veles so.p., (leto ustanovitve: 2015, direktorica Petra Jazbec): podjetni partner inkubatorja, izvajalec dejavnosti za trajnostni način življenja
 • Zavod Stara šola so.p. (leto ustanovitve: 2017, direktorica Snežana Mančič): podjetni partner inkubatorja, izvajalec dejavnosti trgovine Stara šola Sevnica ter dejavnosti za ozaveščanje mladih

Zadruga Stikalnik z.b.o. so.p. (leto ustanovitve: 2016, predsednik Ivan Žganec)

nosilec programa FabLab Krško

Zavod za Mednarodno ustvarjalnost in kulturo (leto ustanovitve: 2012, direktorica Petra Majcen)

 

Kaj je Socialni inkubator Posavja?

Socialni inkubator Posavja podporno okolje za izoblikovanje lastne podjetniške ideje in preboj na trgu. Nudi skoraj vse kar potrebuješ za zagon posla, od individualnih svetovanj, delavnic, predavanj, ekskurzij in mentoriranja za razvoj ideje.

 

Kaj je podjetni center?

S podjetnim centrom (PC) poslovna ideja dobi skupnostno pravno obliko, vodja PCja pa pravico, da znotraj nje sam vodi svoje poslovanje. Podjetni centri so del KNOF inkubatorja in skupaj gradijo KNOF FOND.

 

Kaj je KNOF FOND?

KNOF FOND je sklad, v katerega PCji inkubatorja prispevajo mesečni prispevek od svojih prihodkov (od 3 do 10% od mesečnega prometa). Iz sklada se financirajo skupni stroški podpore, administracije, računovodstva, skupnih prostorov in večjih skupnih projektov, promocijskih akcij, pa tudi povratno financiranje novih PCjev iz Zagonskega sklada KNOF.

 

Kaj pridobim z vključitvijo v podjetni center?

PC s podpisom pristopne pogodbe brezplačno prejme:

 • Pravno obliko za svoj posel
 • Administrativne in računovodske storitve
 • Uporabo skupnih prostorov in opreme
 • Mentorstvo in svetovanje
 • Brandname, reference in partnersko mrežo

PC lahko za zagon oz. nakup osnovnega materiala prejme financiranje iz Zagonskega sklada KNOF, ki ga povrne s prvimi prihodki.

 

Kako se lahko vključim v podjetni center?

Izpolniš obrazec za prvi sestanek. V roku 3 dni dobiš na mail možne termine sestanka, kjer se srečaš z direktorico skupnosti KNOF. Če se oba strinjata z vključitvijo v roku 3 dni podpišeš pristopno pogodbo za inkubator. Prideš na naslednje mesečno srečanje skupnosti, kjer spoznaš še druge člane, se predstaviš, mrežiš, dogovoriš z računovodstvom o podrobnostih poslovanja. Enkrat mesečno se udeležiš mentorskih uric, kjer dobiš neposredno podporo s strani direktorice, osebnega coacha in računovodje.

KNOF Akademija

Skupaj 573 ogledov.

Podjetna skupnost KNOF je s svojimi Podjetnimi centri in partnerji oblikovala Pakete izobraževanj o trajnostnem razvoju, samooskrbi in podjetnosti z učinkom prilagojene različnim udeležencem:

1. Delavnice in aktivnosti za osnovnošolce

– Predavanja o samooskrbi, pomenu pridelave in nakupovanja lokalne hrane, delavnice o pripravi hrane iz lokalnih sestavin, dogodki na temo samooskrbe (organizacija vzorčne “kmečke tržnice”), vrtnarske in zeliščarske delavnice, delavnice na prostem.

– Delavnice ponovne uporabe tekstila in drugih materialov

– Delavnice in krožki za spodbujanje podjetnosti

Aktivnosti smo že izvajali v okviru Slovenskega tradicionalnega zajtrka ali Tedna otroka.

2. Delavnice za upokojence

– Tečaji računalništva, začetni in nadaljevalni, invidivualna svetovanja, računalniške delavnice (tedenske)

– Predavanja o samooskrbi, pomenu pridelave in nakupovanja lokalne hrane, vrtnarske in zeliščarske delavnice

3. Delavnice za brezposelne

– Podjetniške delavnice

– Motivacijske delavnice

– Računalniški tečaji

4. Delavnice za podjetja, organizacije

– Delavnice za inovativnost in kreativno mišljenje na delovnem mestu

– Svetovanja za usmeritev v socialno podjetništvo

5. Delavnice o socialnem podjetništvu

 

Reference:

– SLOVENSKI TRADICIONALNI ZAJTRK 2014, »LOKALNA TRŽNICA NA OŠ BOŠTANJ«, predavanje, delo v skupinah, skupni program za vse razrede, 21.11.2014, Osnovna šola Boštanj, Št. udeležencev: 237 učencev

– »Z DOMAČO HRANO NA VRTNO ZABAVO«, Dan lokalno pridelane in sezonske hrane – v naravoslovni učilnici na prostem, 7.9.2014, OŠ Sava Kladnika Sevnica

– DAN LOKALNO PRIDELANE IN SEZONSKE HRANE, predavanje, praktični del in skupinsko delo, 16.6.2014 – OŠ Artiče, 26.6.2014 – Vrtec Bistrica ob Sotli, 17.7.2014 – OŠ Sava Kladnika Sevnica, 19.7.2014 – OŠ Bistrica ob Sotli, 20.7.2014 – OŠ Brežice, 20.7.2014 – OŠ Boštanj

– Usposabljanje za male in velike potrošnike ter ponudnike lokalno pridelane hrane – 26.8.2014 ob 8.30 uri v MC Brežice, 28.8.2014, ob 10. uri v sejni sobi Občine Krško

– Računalniški tečaji za starejše in brezposelne, začetni, nadaljevalni I in II stopnja, posamezne računalniške delavnice, vključenih več kot 300 udeležencev od leta 2008

– Delavnice ponovne uporabe tekstila za mlajše, na sejmu POK Brežice, 2013, naročnik: Komunala Brežice

– Izvedenih več kot 150 delavnic na temo urbanega vrtnarstva, lastne samooskrbe, izdelovanja aranžmajev, razmnoževanja rastlin z lastnimi semeni… od leta 2008

– Delavnice za oskrbovance DUO Impoljca v okviru Dneva odprtih vrat, raznovrstne delavnice o čaju, cvetlicah in zeliščih, peki kruha, pripravi obloženih kruhkov, o sadno-zelenjavnih sokovih zemlje in sonca, »Knofovih« piškotih, peki pasjih piškotov, o pripravi pogrinjka in o aranžiranju iz jesenskih plodov, 2013

 

>> Dodatne reference iz področja socialnega podjetništva in zaposlovanja

 

Info točka za socialno podjetništvo Posavja

Skupaj 545 ogledov.

KNOF zagotavlja aktualne in konkretne informacije ter nudi svetovanja na podlagi lastnih izkušenj iz socialnega podjetništva.

 

Imate vprašanje, težavo, potrebujete pomoč?

Socialni podjetniki držimo skupaj, zato pri nas dobite nasvet in pomoč vsa bodoča ali že registirana socialna podjetja.

Pošljite svoje vprašanje na kontakt@knof.si

Lahko se tudi prijavite na naslednje Mentorske urice, ki potekajo vsak drugi teden v mesecu za sestanek v živo z našimi strokovnjaki za socialno podjetništvo.

 

Oblike izobraževanj o (socialnem) podjetništvu:

>> DELAVNICE ZA BREZPOSELNE

Smo izvajalci programov za Zavod RS za zaposlovanje, za katerega smo izvedli več delavnic “Od A do Ž o socialnem podjetništvu” in “Želim postati podjetnik – Ali znam tržiti sebe?”.

>> DELAVNICE ZA OSNOVNOŠOLCE in DIJAKE

Izvedli smo več skupinskih delavnic kreativnega mišljenja za osnovne in srednje šole iz Posavja, kjer so mladi razvijali konkretne ideje na interaktiven in dinamičen način. Preko delavnic smo spodbujali podjetno mišljenje, samoiniciativnost, inovativnost in kreativnost.

>> PREDSTAVITEV SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA

Več podpornih organizacij za podjetništvo nas je že povabilo k predstavitvi, kaj konkretno socialno podjetništvo je, tudi na našem primeru dobre prakse, prvega socialnega podjetja v Posavju. Udeleženci delavnic so bili tako brezposelni, bodoči podjetniki, druga podjetja, zaposleni v javnih zavodih kot tudi nevladne organizacije.

 

 

Reference:

– Predstavitev Podjetne skupnosti KNOF na Regijskem dogodku v Brežicah na temo “Brezposelnost oziroma povečanje zaposljivosti skozi izobraževanje”, primeri dobrih praks v regiji, Urad RS za mladino, Mreža Mama, MSS, ZMPT Brežice, september 2015

– Regijski posvet SLOHRA SOCIONET na temo socialnega podjetništva, Zavod Knof – primer dobrih praks: predstavitev že delujočih socialnih podjetij, RRA Posavje, junij 2015

– Pridobitev diplome za Inovacije Posavja za model Podjetne skupnosti KNOF, poleti 2015

– Mojca Žganec Metelko, izvoljena predstavnica socialnih podjetij v Svetu RS za socialno podjetništvo, 2014

– Izvajalci institucionalnega izobraževanja za Zavod RS za zaposlovanje, program Želim postati podjetnik – ali znam tržiti sebe? in Od A do Ž o socialnem podjetništvu, izvedenih več kot 7 izobraževanj od leta 2014

– Predstavitev socialnega podjetja KNOF g. predsedniku Borutu Pahorju na obisku v Sevnici, 2014

– Predstavitev dobre prakse socialnega podjetja KNOF na DUO Impoljca v okviru posveta stičišča NVO Prstan, Socialno podjetništvo na stičišču s socialno oskrbo, aprila 2013

– Predstavitev dobre prakse socialnega podjetja KNOF udeležencev programa Podjetno v svet podjetništva, na RRA Posavje, 2013

– Predstavitev dobre prakse registriranega socialnega podjetja KNOF v sklopu predstavitve rezultatov projekta ET-struct, Ljudska univerza Kočevje, februar 2013

– Predstavitev dobre prakse socialnega podjetja in socialnega inkubatorja KNOF svetovalkam na Zavodu RS za zaposlovanje, Območna enota Sevnica, 2013

European Solidarity Corps project: Volunteer in Youth entrepreneur production / YEP!

Skupaj 264 ogledov.

 

 

We are looking for motivated volunteers with ecological and sustainability awareness and interest in at least one of the following fields:

 1. media promotion of conscious consuming and green living, multimedia, social media
 2. arts and crafts, fashion, textile
 3. creative engineering, webdesign.

Duration: 9 months. >>

We start with searching new volunteers after approwal of our project (presumably after 15.4.2020).

Useful links:

Summary of the former similar project
Acreditation of Zavod KNOF social enterprise
English description of KNOF

Presentation of town Sevnica and Krško and KNOF offices there.

 

We are situated in the small town of Sevnica, surrounded by beautiful nature, so the project is more suitable for nature lovers who don’t get easily bored and have a motivation to co-create the community of social economy of Posavje region and Slovenia. If you enjoy researching, writing articles, expressing your talents to help other people in the community, this is a +.

If you are creative and crafty, know multimedia, this is another +.

If you are open and prepared to try different things and work for a greater good, this is a ++. 🙂

CONTEXT OF THE PROJECT:

The project will be implemented in the municipality of Krško and Sevnica, Posavje region, where the average unemployment rate is 11 %, the youth sector is very small and youth work is in stagnation.

Sevnica is in surface one of the largest municipalities in Slovenia, but has low population, in the municipality, there are 15.000 inhabitants, in town Sevnica, the population is 5.000. It is an industrial town and has a strong tendency to promote local production. From shoes, through salami, beer, and wine, to lingerie, the town has its own high-quality brands. Also, Sevnica is quite a closed environment, which nurtures traditional values because most of the municipality is rural.

Our organization is one of the few providers of international youth projects and EVS/ESC in the municipalities, so we consider to be a very important link in promoting European citizenship at the local level. Young foreigners bring freshness and a sense of European integration, which can give a new perspective to local youth on their own opportunities. By hosting EVS/ESC we want to promote the mobilities and other opportunities young people have today with the help of European and local support so that we can change local youth’s perspective and prove that even rural areas could be very creative and have potential to grow.

Hosting organization KNOF is a social company and a social incubator and is involved in the local community since 2007. Our organization has a vivid network with regional public and private organizations, NGO’s, youth centers, companies.

In Sevnica, despite the small size of the town, there are a lot of leisure activities available. Free outdoor fitness by river Sava, outdoor swimming pool, summer festival on the castle, hiking and cycling events. Posavje region has beautiful nature and good train connections to capital city Ljubljana or Zagreb (Croatia).

KNOF’s hub is located in another small town, Krško, which is 20 minutes from Sevnica. The organization has a second hand and design boutique  Stara šola, an office and a FabLab workroom (Stikalnik FabLab) in the town’s renovated market-place. There is also the bar and cultural center called Platz next to it, which organizes various cultural and entertainment events with the Student Club Sevnica, and is often partnering with our community members on several projects.

Volunteers are expected to live in an apartment in Sevnica just opposite the Platz so they will have the possibility to interact the most possible with local youth and become a determinative member of local youth community.

As an organisation with a lot of experiences with hosting volunteers in Sevnica, we made some upgrades in the project so we are ready to host disabled volonteers, more exactly volunteers with MS (Multiple sclerosis) diagnoses. The volunteers with MS we’ll be definately accepted and understanded so their possible disabilities will not affect their work.

Hosting organization KNOF is a social company and a social incubator and is involved in the local community since 2007. Our organization has a vivid network with regional public and private organizations, NGO’s, youth centers, companies.

The problems of the environment:

– Young people do not have specific experience, work experiences in many cases are concentrated to factory work, because of Sevnica’s industrial nature. After working a few years in the sector, young people get unmotivated. The challenge is to support them in finding their own strengths and help them with possibilities to get out of their comfort zone, to learn and to improve.

– Emigration of young and educated in the study centers, leaving behind low educated workforce or those who have not completed their education.

– High rates of suicide and apathy Source: Suicide in the region of Posavje: “For 17% higher than the average”.

– Distance from the highway.

– Manufacturing industry dominates, looking for a low-educated workforce, low paid.

– fragmentation, isolation of youth, cultural and other associations

ACTIVITIES THE VOLUNTEER CAN FIND HIM/HERSELF IN:

–  Circular laboratory: playing in the sandbox for circular business ideas (old textile, furniture workshop, FabLab, hopefully soon shredder and extrusion machine for plastic), innovating, exploring, creating, prototyping and testing different ideas, products, services with positive environmental impact.

–    Social business incubator: help in shaping English translated website of organization KNOF, organizing community events like business related workshops, lectures – individually and in cooperation. Working on an individual social business idea – that the volunteer can test or realize in the hosting organization or at home in his country.

–    Stara Šola reuse stores (towns Krško, Sevnica, Brežice): helping in the reuse boutique (organizing, helping with decorations), styling, modeling, helping with promotion of the stores: working on campaigns to social media or to other surfaces, figure out activities that can help in promoting conscious consuming.

– KNOF PR section: volunteer can become a part of the PR section in KNOF, who is responsible for managing different media channels KNOF has, shaping campaigns about sustainability and circular economy, writing posts, making photos.

– #LIST, incubator for community and sustainability in Litija: occasional visits to another town where KNOF is participating in opening a local incubator for sustainability and community, together with a reuse boutique Litija

–    Disseminating activities: writing idea journal and self-evaluation, creating video/podcast/photo journal of sustainability.

–    Activities for promoting the ESC project and program – motivating young people, youth organizations in Sevnica to go abroad and be a ESC volunteer, multicultural night for local people.

POSSIBLE COURSES, WORKSHOPS ORGANISED FOR THE VOLUNTEER

    Photoshop course in graphic designing

– Social media marketing, marketing campaigns

–    Entrepreneur course – soft skills, product development, business model canvas, prototyping, pitching…

– Sewing course in Krško’ workshop

–    Sustainable living and building  – partner organization Zavod Veles

–    Stikalnik Fabrication Lab: makers space, technical workshops on CNC programming, 3d printing, laser engraving

–    Practicing meditation and spirituality; yoga, timbuilding classes

–    Slovene language course – Sevnica Youth Center 

 

The project was financed by Erasmus + programme EU.

Deklaracija #Kupujem odgovorno

Skupaj 676 ogledov.

“Odgovorno podjetje KNOF Skupnost izjavlja, da nosi certifikat #Kupujem odgovorno, kar pomeni da sprejema načela socialne ekonomije: družbena odgovornost, trajnostni razvoj, solidarnost, demokratično odločanje, vključevanje ranljivih skupin. Načela upošteva pri svojem poslovanju in sicer na način: demokratično vodenje (vsak član skupnosti je član društva in ima en glas), popolna omejitev delitve dobička med ustanovitelje, KNOF prispeva k zmanjševanju odlaganja odpadkov, porabe naravnih virov, zmanjševanju emisij CO2, prostovoljnih akcij, zaposluje invalide, starejše osebe nad 50. let, dolgotrajno brezposelne.

 

Kupujte od odgovornih podjetij!

S sodelovanjem z nami pridobite plaketo “Organizacija xxx kupuje odgovorno”. Vaša organizacija bo objavljena v seznamu organizacij, ki se zavedajo družbenih in okoljskih učinkov svojih nabav in posvečajo pozornost poslovnemu sodelovanju s socialnimi podjetji | Katalog #Kupujem odgovorno storitev in izdelkov je objavljen na socialnaekonomija.si

Kupci, ne pustite se zavajati.

Če ste opazili kakšno ne-odgovorno prakso pri nas, nanjo opozorite na kupujem.odgovorno@socialnaekonomija.si”