Zakaj postati socialno podjetje?

Skupaj 546 ogledov.

Socialno podjetništvo ni socialna pomoč. Prinaša pa nekatere…

KONKRETNE UGODNOSTI ZA SO.P.:

1. PODPORA E-VEM TOČK: Zakon o podpornem okolju za podjetništvo: soc.p. (pogosto negospodarske družbe) so deležne istih ugodnosti kot gospodarske družbe (npr. Vem točke, razpisi SPIRIT)

2.  BREZPLAČNI PROSTORI: Občine lahko dajo soc. podjetju prostore v brezplačen najem za določeno obdobje.

Leta 2014 se je dopolnil Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti v 30. členu, ki dovoljuje, da lahko nepremično premoženje, ki ga začasno ne potrebuje noben uporabnik, lokalna skupnost z neposredno pogodbo da v brezplačno uporabo socialnemu podjetju.

3. NENAPISANE UGODNOSTI: naklonjenost javnosti, partnerjev, odločevalcev, politikov, soc.p. je še vedno aktualna tema, soc.p. kot blagovna znamka za lažji zagon (prepoznavnost)

4. JAVNI RAZPISI

Končno smo lahko dodali še eno točko k ugodnostim za so.p., saj se do leta 2020 obeta kar nekaj razpisov za spodbujanje socialnega podjetništva:

>> subvencija za zagon: Sredstva, ki jih razpisuje MGRT v okvirni višini 20.000 eur je namenjenih za zagon socialnega podjetja, s tem pa, da mora vaše podjetje ob prijavi že imeti status so.p. Razpis bo zopet ponovljen v letu 2019. Zato kar pohitite in si oglejte nasvete za registracijo so.p.

 

Podroben opis napovedanih programov podpore socialnemu podjetništvu.

Zakaj postati socialno podjetje?

You May Also Like