Zakaj postati socialno podjetje?

Skupaj 719 ogledov.

Socialno podjetništvo ni socialna pomoč. Prinaša pa nekatere…

KONKRETNE UGODNOSTI ZA SO.P.:

1. PODPORA E-VEM TOČK: Zakon o podpornem okolju za podjetništvo: soc.p. (pogosto negospodarske družbe) so deležne istih ugodnosti kot gospodarske družbe (npr. Vem točke, razpisi SPIRIT)

2.  BREZPLAČNI PROSTORI: Občine lahko dajo soc. podjetju prostore v brezplačen najem za določeno obdobje.

Leta 2014 se je dopolnil Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti v 30. členu, ki dovoljuje, da lahko nepremično premoženje, ki ga začasno ne potrebuje noben uporabnik, lokalna skupnost z neposredno pogodbo da v brezplačno uporabo socialnemu podjetju.

3. NENAPISANE UGODNOSTI: naklonjenost javnosti, partnerjev, odločevalcev, politikov, soc.p. je še vedno aktualna tema, soc.p. kot blagovna znamka za lažji zagon (prepoznavnost)

4. JAVNI RAZPISI

Končno smo lahko dodali še eno točko k ugodnostim za so.p., saj se do leta 2020 obeta kar nekaj razpisov za spodbujanje socialnega podjetništva:

>> subvencija za zagon: Sredstva, ki jih razpisuje MGRT v okvirni višini 20.000 eur je namenjenih za zagon socialnega podjetja, s tem pa, da mora vaše podjetje ob prijavi že imeti status so.p. Razpis bo zopet ponovljen v letu 2019. Zato kar pohitite in si oglejte nasvete za registracijo so.p.

 

Podroben opis napovedanih programov podpore socialnemu podjetništvu.

5 dejstev o socialnem podjetništvu

Skupaj 728 ogledov.

“Socialna podjetja se lotevajo tudi tistih poslov, ki klasičnim podjetnikom ne dišijo, saj ne prinašajo velike dodane vrednosti na zaposlenega. V socialnem podjetju smo zadovoljni, če zaposleni ustvari vsaj takšno vrednost, da pokrije svojo plačo in stroške. Kljub temu, da ni dodane vrednosti v denarju, pa je dodana vrednost družbi in okolju, oziroma t.i. družbeni učinek, velik.”

1. Socialno podjetje (so.p.) je status, ki ga pridobi nova ali obstoječa pravna oseba (društvo, zavod, neprofitni d.o.o., zadruga, zaposlitveni center, invalidsko podjetje, dejansko skoraj vse oblike razen s.p.).

 

2. Zavod in društvo lahko poizkusita brezplačno pomoč za pridobitev statusa poiskati na svojem regionalnem stičišču za NVO ali centralnem CNVOS. Če imate D.O.O. boste morali za pridobitev statusa žal poiskati notarja, saj preko brezplačne e-VEM točke po naših informacijah takšna sprememba ni mogoča. Morda bo tole pomagalo.

 

3. Če pridobite status socialnega podjetja ne prejmete nobenih “avtomatskih” subvencij. Se pa pogosto razpisujejo manjše finančne ali druge spodbude za socialna podjetja, kot npr. javni razpis MGRT za Start-up socialna podjetja, za 20.000 eur nepovratnih sredstev za zagon ali pa Učne delavnice na ZRSZ, za 6 mesečno usposabljanje oseb iz ranljivih ciljnih skupin. Subvencije so mišljene bolj kot pomoč pri zagonu ali ustvarjanju novih zaposlitev, saj mora imeti socialno podjetje jasno vizijo, kako bo preživelo na trgu po koncu financiranja.

 

4. Socialno podjetje je neprofitno, kar pa ne pomeni, da ne sme prodajati. Nasprotno, mora prodajati določene storitve ali izdelke, saj je podjetje. Neprofitnost pomeni, da socialno podjetje maksimiranja dobička nima na prvem mestu, glavno poslanstvo socialnega podjetja je rešitev določenega družbenega ali okoljskega problema.

 

5. Veliko več je socialnih podjetij kot si mislite, saj je veliko takih, ki nimajo pridobljenega statusa. Povezuje jih to, da jih pri poslovanju vodijo načela trajnostnega razvoja, solidarnosti, demokratičnega odločanja, vključevanja ranljivih skupin in družbene odgovornosti. To je dobro tako za vas, ki razmišljate, da bi tudi uradno postali so.p., dobro pa je tudi za vse nas, saj to pomeni, da gre svet na bolje 🙂