Učinkovita raba energije

Skupaj 144 ogledov.

Učinkovita raba energije, promocijski projekt v smotrno rabo energije na ravni Občine Sevnica

Vzamemo izhodišče, da so vsi projekti učinkovite rabe energije financirani iz prihrankov.

Pričakujemo lahko povprečno investicijo po občanu 632.00 EUR, oz 11.2 mio EUR na občinski ravni (17726 občanov). Investicija bi prinesla direkne, indirektne in posredne zaposlitvene potenciale v stroki in servisnih službah, vzamemo kot realno 168 novo ustvarjenih mest, približna vrednost teh je 168 mio EUR, ob tem da je stvarni strošek zelo nizek, približno 61 tisoč EUR za delovno mesto, ki je pogojen in omogočen z financiranjem občanov v učinkovito rabo energije. (Investicijska vrednost v novo delovno mesto elektro gospodarstva je približno 350 tisoč EUR, v sodobne tehnološke obrate circa milijon, vrednost delovnega mesta pa se ocenjuje v EU na milijon in več…)

Ob investiciji 632 EUR bi občan prihranil 98 EUR letno oz. približno 8.16 mesečno v času ekonomske življenske dobe projekta (10 let), ali 0.72611 MWh letno, ob finančni učinkovitosti 8.5%. Na občinski ravni je s tem izhodiščem pričakovati prihranke iz učinkovite rabe energije približno 12871 MWh letno, oziroma 1.7376 mio EUR letno, vse financirano iz prihrankov občanov, ki bi hkrati pokrili svojo investicijo in več kot je investicijska vrednost proporcionalno dvignili vrednost svojega objekta.

Tehnična življenska doba sodobne opreme je znatno daljša, od 15 do 20 let, vzamemo 17.5 let, kar pomeni, da bi občan prihranil z investicijo nadaljnjih 222.00 EUR, vse kalkulacije so računane na sedanjo vrednost, v tem primeru je skupna vrednost projekta na občinski ravni 3.9 mio iz končnih prihrankov občanov plus 168 mio iz naslova novo ustvarjenih delovnih mest.

Investicijska učinkovitost v projekte smotrne rabe energije je po navedbah stroke znatno višja, od 10 do 50 in več odstotna, vzamemo 38%, izračun nam potem daje znatno višje prihranke na letni ravni, približno 240 EUR in neto sedanjo vrednost občanove investicije 2095 EUR ter indeks dobičkonostnost 3.3, kar je znatno več kot je norma v industriji, ki je 1.3 za sprejetje projekta; indeks 1.5 ali več pa že zahteva pospešen pristop in takojšnjo realizacijo.
Izhodišča stroke bi nam tako dala letni prihranek energije po občanu 1.77 MWh, na občinski ravni je to 31512.9 MWh oziroma 4.25 mio EUR letnih prihrankov občanov. Gledano iz perspektive stroke je vrednost projekta 25.9 mio iz naslova prihranjene energije in 168 mio iz naslova novo ustvarjenih delovnih mest, vse to ob minimalni investiciji v promocijo projekta učinkovite rabe energije.
Kolikšen je delež prihrankov, ki bi jih ustvarila “občina” ni zahtevno za izračunat, vse javne zgradbe, od šol do vrtcev, in…, bolj zahteven je izračun državnih dobrobiti, začnemo lahko z 22% iz naslova DDV, vendar to ni vse, končna davčna zagozda je v Sloveniji približno 75%, delovnih mest pa bi realno lahko odprli več kot 30 tisoč.

 

Darko Fius

prostovoljni strokovnjak

Socialni inkubator KNOF Posavja