Za člane

  1. Skupnost KNOF = Društvo KNOF

KNOF je vsak član skupnosti, vsak član skupnosti je KNOF.

 

Zbor članov je soglasno sprejel, da se za člana društva ŠMRK društva K.N.O.F. smatra vsak, ki je kakorkoli vključen v programe, projekte ali socialna podjetja Skupnosti KNOF – zaposlitev, prostovoljno delo, vključitev v inkubator, usposabljanje, uporabniki programov.

Članarina v društvo KNOF za leto 2018 znaša 5€.

 

Vsak posameznik spada v eno od štirih skupin:

Polnopravni člani:

 

  • Zaposleni

 

  • Inkubiranci
  • Prostovoljci

 

 

 

Nepolnopravni člani: Uporabniki delavnic, prostora KNKT / kupci v Stari šoli / zainteresirana javnost / vključeni v usposabljanja (Učne delavnice, SUNK Socialna aktivacija)

 

Člani skupaj tvorijo Zbor članov društva KNOF, ki voli organe društva:

 

Predsednica Društva KNOF z mandatom do 15.3.2022 je Mojca Žganec Metelko.

 

Vsaka skupina članov ima svojega predstavnika, ki sestavlja Upravni odbor društva KNOF. Člani upravnega odbora z mandatom do 15.3.2022 so:

–          predstavnik vseh zaposlenih: Karla Kavčič

–          predstavnik prostovoljcev: Bojan Zakšek

–          predstavnik inkubirancev: Milena Mastnak

–          predstavnik uporabnikov: Danilo Brečko

–          predstavnik tajništva: Maja Dernač

 

Člani nadzornega odbora z mandatom do 15.3.2022 so Petra Jazbec, Karmen Čižmek in Primož Hudej.