Za člane

Skupaj 132 ogledov.

Skupnost KNOF = Društvo KNOF

KNOF je vsak član skupnosti, vsak član skupnosti je KNOF.

Društvo KNOF je ustanovitelj in “lastnik” skupnosti.

 

Zbor članov je marca 2018 soglasno sprejel, da se za člana društva Društva KNOF smatra vsak, ki je kakorkoli vključen v programe, projekte ali socialna podjetja Skupnosti KNOF (zaposlitev, prostovoljno delo, vključitev v inkubator, usposabljanje, uporabniki programov s plačano članarino). Letna članarina v društvu KNOF znaša 5€.

// Ugodnosti za člane:

 • Člani skupaj tvorijo Zbor članov društva KNOF, imajo glasovalno pravico in volijo organe društva
 • Član dobi člansko izkaznico s katero ima popust pri nakupu storitev in izdelkov KNOF

// ORGANI SKUPNOSTI KNOF

PREDSEDNICA: Izvoljena predsednica Društva KNOF z mandatom do 15.3.2022 je Maja Hudej.

UPRAVNI ODBOR SKUPNOSTI KNOF:

Vsaka skupina članov ima svojega predstavnika, ki sestavlja Upravni odbor društva KNOF, ki skupaj s predsednikom šteje 5 članov. Člani upravnega odbora z mandatom do 15.3.2022 so:

 • predstavnik vseh zaposlenih: Karla Kavčič
 • predstavnik prostovoljcev: Tamara Hrovat
 • predstavnik inkubirancev: Snežana Mančič
 • predstavnik uporabnikov: se izvoli, ko bo več uporabnikov
 • predsednik/ca

Upravni odbor skliče predsednik po potrebi (ko društvo pridobi nove pristopne izjave). Upravni odbor potrjuje nove člane (zato, da lahko predstavniki navežejo stike z novimi člani).

Predstavniki skupin članov morajo sklicati vsaj 2 sestanka letno s svojimi člani. Predstavnik tudi ustvari Messinger skupino za svojo skupino članov. Namen sestankov članov skupin je sprejemanje pobud članov, uvajanje sprememb, izboljšav, informiranje. Predstavnik poroča o sklepih sestankov na upravnem odboru.

MANAGEMENT / VODSTVO KNOF:

 • Odgovorne osebe, poslovodje: Društvo KNOF – Maja Hudej, Zavod KNOF so.p. – Mojca Žganec Metelko, KNOF razviti posel d.o.o. – Primož Hudej
 • Tajništvo – Sandra Košar

NADZORNI ODBOR SKUPNOSTI: Člani nadzornega odbora z mandatom do 15.3.2022 so Petra Jazbec, Ivona Abram in Anita Obradovič. Predsednica NO je Ivona Abram.

 

// Praktični napotki za člane skupnosti

PROSTOVOLJCI: Po predhodnem dogovoru lahko organizacija prostovoljcem krije potne stroške in prehrano za prostovoljno delo.

 • višina povračila stroška prevoza – 0,18 eur/kilometer
 • višina povračila stroška malice (za delo nad 4 ure na dan) – od 3,62€ do 6,12€

URADNE URE RAČUNOVODSTVA ZA INKUBIRANCE:

 • OSEBNO ponedeljek Sevnica, petek Krško – od 8h do 14h, prijava 2 dni prej na mail racunovodstvo@knof.si, mesečna udeležba obvezna za vse inkubirance
 • TELEFONSKO – od 11h do 14h vsak delovni dan

URADNE URE PREDSEDNICE Skupnosti KNOF za vse člane – vsak petek, od 9h do 12h v Krškem, predhodna najava na racunovodstvo@knof.si