Zavod Veles – trajnostni razvoj

Vizija
Iz dopolnilne dejavnosti na kmetiji smo odprli zavod, pol leta kasneje še socialno podjetje.
Naša vizija je vzpostavitev učnega centra o trajnostnem načinu življenja, s poudarkom na naravni gradnji. Kmetijo bomo obnovili po principih naravne gradnje in jo tržili kot učno kmetijo. Nudili bomo oglede kmetije, učilnico v naravi. Izvajali bomo delavnice tako na kmetiji kot na terenu. Prostore bomo oddajali v namen doživljajskega turizma in nudili prenočišča.

Nadgradnja tega je vzpostaviti zadrugo ali mrežo socialnih podjetij, ki bo samooskrbna glede naravne gradnje ter nuditi strokovno izobraževanje ter mentorstvo. Postali bomo podporno okolje za inovativne ideje na področju trajnosti in jih skupaj z idejnimi vodji razvijali.

Podjetje je mlado, majhno in zato fleksibilno, nima večjih tveganj, se lahko počasi in organsko razvija in prilagaja, glede na spremembe na trgu, sklepa nova partnerstva. Imamo tudi veliko znanj, ki so prednost pred ostalimi na trgu ter poleg teoretičnih znanj nudimo tudi konkretne rešitve (surovine, ogled in najem objekta, praksa na terenu…).
Inovativnost našega produkta omogoča trajnostno delovanje podjetja.

@Petra Jazbec

@Kmetija Veles

kmetija.veles@gmail.com

www.kmetija-veles.si

Zavod Veles – trajnostni razvoj

You May Also Like