Info točka za socialno podjetništvo Posavja

Skupaj 413 ogledov.

KNOF zagotavlja aktualne in konkretne informacije ter nudi svetovanja na podlagi lastnih izkušenj iz socialnega podjetništva.

 

Imate vprašanje, težavo, potrebujete pomoč?

Socialni podjetniki držimo skupaj, zato pri nas dobite nasvet in pomoč vsa bodoča ali že registirana socialna podjetja.

Pošljite svoje vprašanje na kontakt@knof.si

Lahko se tudi prijavite na naslednje Mentorske urice, ki potekajo vsak drugi teden v mesecu za sestanek v živo z našimi strokovnjaki za socialno podjetništvo.

 

Oblike izobraževanj o (socialnem) podjetništvu:

>> DELAVNICE ZA BREZPOSELNE

Smo izvajalci programov za Zavod RS za zaposlovanje, za katerega smo izvedli več delavnic “Od A do Ž o socialnem podjetništvu” in “Želim postati podjetnik – Ali znam tržiti sebe?”.

>> DELAVNICE ZA OSNOVNOŠOLCE in DIJAKE

Izvedli smo več skupinskih delavnic kreativnega mišljenja za osnovne in srednje šole iz Posavja, kjer so mladi razvijali konkretne ideje na interaktiven in dinamičen način. Preko delavnic smo spodbujali podjetno mišljenje, samoiniciativnost, inovativnost in kreativnost.

>> PREDSTAVITEV SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA

Več podpornih organizacij za podjetništvo nas je že povabilo k predstavitvi, kaj konkretno socialno podjetništvo je, tudi na našem primeru dobre prakse, prvega socialnega podjetja v Posavju. Udeleženci delavnic so bili tako brezposelni, bodoči podjetniki, druga podjetja, zaposleni v javnih zavodih kot tudi nevladne organizacije.

 

 

Reference:

– Predstavitev Podjetne skupnosti KNOF na Regijskem dogodku v Brežicah na temo “Brezposelnost oziroma povečanje zaposljivosti skozi izobraževanje”, primeri dobrih praks v regiji, Urad RS za mladino, Mreža Mama, MSS, ZMPT Brežice, september 2015

– Regijski posvet SLOHRA SOCIONET na temo socialnega podjetništva, Zavod Knof – primer dobrih praks: predstavitev že delujočih socialnih podjetij, RRA Posavje, junij 2015

– Pridobitev diplome za Inovacije Posavja za model Podjetne skupnosti KNOF, poleti 2015

– Mojca Žganec Metelko, izvoljena predstavnica socialnih podjetij v Svetu RS za socialno podjetništvo, 2014

– Izvajalci institucionalnega izobraževanja za Zavod RS za zaposlovanje, program Želim postati podjetnik – ali znam tržiti sebe? in Od A do Ž o socialnem podjetništvu, izvedenih več kot 7 izobraževanj od leta 2014

– Predstavitev socialnega podjetja KNOF g. predsedniku Borutu Pahorju na obisku v Sevnici, 2014

– Predstavitev dobre prakse socialnega podjetja KNOF na DUO Impoljca v okviru posveta stičišča NVO Prstan, Socialno podjetništvo na stičišču s socialno oskrbo, aprila 2013

– Predstavitev dobre prakse socialnega podjetja KNOF udeležencev programa Podjetno v svet podjetništva, na RRA Posavje, 2013

– Predstavitev dobre prakse registriranega socialnega podjetja KNOF v sklopu predstavitve rezultatov projekta ET-struct, Ljudska univerza Kočevje, februar 2013

– Predstavitev dobre prakse socialnega podjetja in socialnega inkubatorja KNOF svetovalkam na Zavodu RS za zaposlovanje, Območna enota Sevnica, 2013

Zakaj postati socialno podjetje?

Skupaj 482 ogledov.

Socialno podjetništvo ni socialna pomoč. Prinaša pa nekatere…

KONKRETNE UGODNOSTI ZA SO.P.:

1. PODPORA E-VEM TOČK: Zakon o podpornem okolju za podjetništvo: soc.p. (pogosto negospodarske družbe) so deležne istih ugodnosti kot gospodarske družbe (npr. Vem točke, razpisi SPIRIT)

2.  BREZPLAČNI PROSTORI: Občine lahko dajo soc. podjetju prostore v brezplačen najem za določeno obdobje.

Leta 2014 se je dopolnil Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti v 30. členu, ki dovoljuje, da lahko nepremično premoženje, ki ga začasno ne potrebuje noben uporabnik, lokalna skupnost z neposredno pogodbo da v brezplačno uporabo socialnemu podjetju.

3. NENAPISANE UGODNOSTI: naklonjenost javnosti, partnerjev, odločevalcev, politikov, soc.p. je še vedno aktualna tema, soc.p. kot blagovna znamka za lažji zagon (prepoznavnost)

4. JAVNI RAZPISI

Končno smo lahko dodali še eno točko k ugodnostim za so.p., saj se do leta 2020 obeta kar nekaj razpisov za spodbujanje socialnega podjetništva:

>> subvencija za zagon: Sredstva, ki jih razpisuje MGRT v okvirni višini 20.000 eur je namenjenih za zagon socialnega podjetja, s tem pa, da mora vaše podjetje ob prijavi že imeti status so.p. Razpis bo zopet ponovljen v letu 2019. Zato kar pohitite in si oglejte nasvete za registracijo so.p.

 

Podroben opis napovedanih programov podpore socialnemu podjetništvu.

5 dejstev o socialnem podjetništvu

Skupaj 539 ogledov.

“Socialna podjetja se lotevajo tudi tistih poslov, ki klasičnim podjetnikom ne dišijo, saj ne prinašajo velike dodane vrednosti na zaposlenega. V socialnem podjetju smo zadovoljni, če zaposleni ustvari vsaj takšno vrednost, da pokrije svojo plačo in stroške. Kljub temu, da ni dodane vrednosti v denarju, pa je dodana vrednost družbi in okolju, oziroma t.i. družbeni učinek, velik.”

1. Socialno podjetje (so.p.) je status, ki ga pridobi nova ali obstoječa pravna oseba (društvo, zavod, neprofitni d.o.o., zadruga, zaposlitveni center, invalidsko podjetje, dejansko skoraj vse oblike razen s.p.).

 

2. Zavod in društvo lahko poizkusita brezplačno pomoč za pridobitev statusa poiskati na svojem regionalnem stičišču za NVO ali centralnem CNVOS. Če imate D.O.O. boste morali za pridobitev statusa žal poiskati notarja, saj preko brezplačne e-VEM točke po naših informacijah takšna sprememba ni mogoča. Morda bo tole pomagalo.

 

3. Če pridobite status socialnega podjetja ne prejmete nobenih “avtomatskih” subvencij. Se pa pogosto razpisujejo manjše finančne ali druge spodbude za socialna podjetja, kot npr. javni razpis MGRT za Start-up socialna podjetja, za 20.000 eur nepovratnih sredstev za zagon ali pa Učne delavnice na ZRSZ, za 6 mesečno usposabljanje oseb iz ranljivih ciljnih skupin. Subvencije so mišljene bolj kot pomoč pri zagonu ali ustvarjanju novih zaposlitev, saj mora imeti socialno podjetje jasno vizijo, kako bo preživelo na trgu po koncu financiranja.

 

4. Socialno podjetje je neprofitno, kar pa ne pomeni, da ne sme prodajati. Nasprotno, mora prodajati določene storitve ali izdelke, saj je podjetje. Neprofitnost pomeni, da socialno podjetje maksimiranja dobička nima na prvem mestu, glavno poslanstvo socialnega podjetja je rešitev določenega družbenega ali okoljskega problema.

 

5. Veliko več je socialnih podjetij kot si mislite, saj je veliko takih, ki nimajo pridobljenega statusa. Povezuje jih to, da jih pri poslovanju vodijo načela trajnostnega razvoja, solidarnosti, demokratičnega odločanja, vključevanja ranljivih skupin in družbene odgovornosti. To je dobro tako za vas, ki razmišljate, da bi tudi uradno postali so.p., dobro pa je tudi za vse nas, saj to pomeni, da gre svet na bolje 🙂