KNOF razviti posel d.o.o. so.p.

KNOF d.o.o. smo ustanovili septembra 2013 z namenom, da se Podjetna skupnost KNOF tudi konkretno razširi na celotno Posavje. Leta 2015 smo pridobili status socialnega podjetja.

 

Vizitka

KNOF, razviti posel, trgovina in storitve d.o.o.

Sedež: Nova vas pri Mokricah 37, 8261 Jesenice na Dolenjskem

Telefon: 06 861 29 89

@: kontakt@knof.si

TR: SI56 6100 0000 7562 176 (Delavska hranilnica d.d.)

DŠ: 63366908, KNOF d.o.o. ni davčni zavezanec

MŠ: 5952883000

Zak. zastopnik: Mojca Žganec Metelko

Zavod KNOF za kreativni razvoj Posavje so.p.

Zavod KNOF je socialno podjetje, ki se je ustanovilo leta 2008 na pobudo članov ŠMRK društva K.N.O.F. iz potrebe po podjetniškem in v zaposlovanje usmerjenem izvajanju dejavnosti za socialno šibke ciljne skupine.

 

Vizitka

KNOF Zavod za kreativni razvoj, so. p.

Sedež: Kolodvorska 1, 8270 Krško

Telefon: 06 861 29 89

@: kontakt@knof.si

TR: SI56 6100 0000 4321 309 (Delavska hranilnica d.d.)

DŠ: SI99387735

MŠ: 3435903000

Zak. zastopnik: Mojca Žganec Metelko

Linda Ozga, EVS prostovoljka iz Madžarske

My EVS project

Thinking of changing something in your well-known, comfortable life always can feel frightening. At least that’s how I felt when I chose to quit my job, grab my suitcase and jump up on the bus to Ljubljana in Budapest. When I was watching the Hungarian countryside passing by in the unexpected sunshine I felt insecure about leaving all the things that were important to me – to experience something new as an EVS volunteer.

My EVS project is about developing skills and also getting to be the person who I want to be. In the project I will be working at Závod Knof for 6,5 months in Sevnica and around. Working on developing local social businesses is quiet a new thing for me since I’ve never done anything similar before. I chose this project to participate in because I itend to build a social company at home and I think this is the best place to practice.

 

As long as I can remember, I was lead by the strong intension to learn. Learn things that can make me a better person. It was a coincidence that I got in to Andragogy faculty in Debrecen, my hometown’s university. I really, truly enjoyed my studies and always felt like that was really something for me. During my studies I was constantly gathering experiences from several fields from NGO sector, to multinational companies. All the experiences gave a lot to my personal growth and made me be more and more sure about what I would like to do – and what I wouldn’t. About 2 years ago I started to look for environmental-friendly approaches in cleaning and also started to co-operate with my fiancé who is a professional photographer. I learned makeup arts in 2017 and since then we are setting up our common business of photography. With portrait photos we want to communicate that everybody has his/her own caracter which is beautiful. Getting more and more involved in makeup art, I decided to follow the most environmental friendly way possible in both personal and professional usage. It’s still a long way to find th ebest solutions but I’m ont he track I think. My aim is to talk about the real cost of beauty and make women be more conscious about their shopping decisions that actually matter a lot!

Since I have a lot of interests –all in connection with sustainable beauty and education, I’d like to work with all or most of them during my EVS project but for now I think my main project will be The Foxy Green Project, the campaign that I have already „founded” in Hungary with my personal and professional blog with the same name. In this project I will get out of my comfort zone because I will try a lot of new things such as producing my own beauty (even makeup!) products with a zero waste approach. I would like to create a strong community of women who can share their interests, their ideas and also their passion for sustainable beauty, fashion or makeup.

If you’re interested check Knof’s pages for further info about the upcoming events. Ajde ciao! 🙂

Kontakt: ozga.linda@gmail.com

Catarina Sarabando Gomes, EVS prostovoljka iz Portugalske

Zdravo! My name is Catarina Gomes and I am a 22 years old Portuguese who is participating in the European Voluntary Service (EVS) project “Uncover Steps to Dreams” coordinated by Zavod KNOF.

As a recent graduate I decided to expand my view of the world and gather new experiences through volunteering. When I started looking for EVS projects I didn’t even had time to search – this project was tailored for me, as if life had it all planned. Being someone who has deep interest in sustainability and zero waste, but also social economy and community engagement, coming to Sevnica seemed like a natural step into my interests while at the same time a great adventure.

In here I expect to work towards identity, culture and personal development, always aligned with the values of sustainability and zero waste. If you want to share some ideas or simply get to know more about me you can contact me through the email catarinasarabandogomes@gmail.com or look for me in KNOF’s office hours (both in Sevnica and Krsko).

Kontakt: catarinasarabandogomes@gmail.com

Kako izgleda, ko želiš ustanoviti socialno podjetje na Okrožnem sodišču Krško?

Zadnjič sem klicala gospo Krampuš iz sodnega registra Okrožnega sodišča Krško, ki sprejema vloge za ustanovitev novih pravnih subjektov, pa bi rada predstavila, kako to izgleda, ko želiš odpreti novo socialno podjetje.

Namreč potrebovala sem nasvet glede dopolnitve vloge za ustanovitev zavoda, ker smo prejeli od sodišča dopolnitev za ime pravne osebe, saj mora biti v imenu razvidna t.i. “napotitev na dejavnost”. In da ne bom spet overjala dokumentov, ki bodo zavrnjeni, sem se želela najprej prepričati, da prav razmišljam. Vseh drugih 8 dokumentov za ustanovitev zavoda s statusom socialnega podjetja smo glede na pretekle izkušnje pravilno pripravlili: od zahteve za vpis, sklepa ustanovitelja, sklepa direktorja, vloge za registracijo socialnega podjetja, do izbora glavne dejavnosti, soglasja k imenovanju, soglasja k poslovanju in akta o ustanovitvi. Ja, kar precej tega je treba pripraviti.

Gospa iz sodnega registra mi je povedala, da napotitev na dejavnost pomeni, da mora biti v imenu razvidno, s čim se bomo v podjetju ukvarjali, ali je to trgovina, ali npr. posredništvo. Povedala sem, da želimo ustanoviti zavod, socialno podjetje, ki bo spodbujal ponovno uporabo v obliki zelene trgovine podarjenega oz. centra ponovne uporabe. Ker je to dokaj nov, razmeroma nepoznan koncept, ki ni enak recikliranju in ker zelena trgovina podarjenega ni klasična trgovina, me seveda gospa ni razumela. Rekla je, da moramo zapisati, ponovno uporabo česa… katerih odpadkov? Stvar je v tem, da to niso odpadki, ampak so to še uporabne stvari, ki nam jih ljudje donirajo. Kako izgleda takšna trgovina in kje jih najdete?

Gospa iz sodnega registra je postala precej nestrpna, ker sem jo še vedno spraševala, če bo v redu “zavod za spodbujanje ponovne uporabe” in povedala je, da naj se raje obrnemo na odvetnika, če nismo iz stroke (ki nam za odprtje zavoda in socialnega podjetja zaračuna lepih 200 eur): “Glejte, dopolnite, lahko pa vam tudi zavrnemo”.

“Seveda bomo dopolnili, samo želela sem preveriti…”

“Saj bomo videli, moramo še preveriti vaš KNOF, na Fursu veste. Če imate vse davke plačane…”

“Ja imamo.”

“Bomo videli…”

No, takole izgleda, ko želiš ustanoviti socialno podjetje, ki bo zaposlovalo težje zaposljive osebe, kot so invalidi in migranti, ki bo varovalo okolje in zmanjševalo odlaganje odpadkov s spodbujanjem ponovne uporabe in ki bo tudi tistim, ki si ne morejo veliko privoščiti omogočala, da dobijo vsaj tisto, kar nujno potrebujejo, po vsem dostopnim cenah.

Učinkovita raba energije

Učinkovita raba energije, promocijski projekt v smotrno rabo energije na ravni Občine Sevnica

Vzamemo izhodišče, da so vsi projekti učinkovite rabe energije financirani iz prihrankov.

Pričakujemo lahko povprečno investicijo po občanu 632.00 EUR, oz 11.2 mio EUR na občinski ravni (17726 občanov). Investicija bi prinesla direkne, indirektne in posredne zaposlitvene potenciale v stroki in servisnih službah, vzamemo kot realno 168 novo ustvarjenih mest, približna vrednost teh je 168 mio EUR, ob tem da je stvarni strošek zelo nizek, približno 61 tisoč EUR za delovno mesto, ki je pogojen in omogočen z financiranjem občanov v učinkovito rabo energije. (Investicijska vrednost v novo delovno mesto elektro gospodarstva je približno 350 tisoč EUR, v sodobne tehnološke obrate circa milijon, vrednost delovnega mesta pa se ocenjuje v EU na milijon in več…)

Ob investiciji 632 EUR bi občan prihranil 98 EUR letno oz. približno 8.16 mesečno v času ekonomske življenske dobe projekta (10 let), ali 0.72611 MWh letno, ob finančni učinkovitosti 8.5%. Na občinski ravni je s tem izhodiščem pričakovati prihranke iz učinkovite rabe energije približno 12871 MWh letno, oziroma 1.7376 mio EUR letno, vse financirano iz prihrankov občanov, ki bi hkrati pokrili svojo investicijo in več kot je investicijska vrednost proporcionalno dvignili vrednost svojega objekta.

Tehnična življenska doba sodobne opreme je znatno daljša, od 15 do 20 let, vzamemo 17.5 let, kar pomeni, da bi občan prihranil z investicijo nadaljnjih 222.00 EUR, vse kalkulacije so računane na sedanjo vrednost, v tem primeru je skupna vrednost projekta na občinski ravni 3.9 mio iz končnih prihrankov občanov plus 168 mio iz naslova novo ustvarjenih delovnih mest.

Investicijska učinkovitost v projekte smotrne rabe energije je po navedbah stroke znatno višja, od 10 do 50 in več odstotna, vzamemo 38%, izračun nam potem daje znatno višje prihranke na letni ravni, približno 240 EUR in neto sedanjo vrednost občanove investicije 2095 EUR ter indeks dobičkonostnost 3.3, kar je znatno več kot je norma v industriji, ki je 1.3 za sprejetje projekta; indeks 1.5 ali več pa že zahteva pospešen pristop in takojšnjo realizacijo.
Izhodišča stroke bi nam tako dala letni prihranek energije po občanu 1.77 MWh, na občinski ravni je to 31512.9 MWh oziroma 4.25 mio EUR letnih prihrankov občanov. Gledano iz perspektive stroke je vrednost projekta 25.9 mio iz naslova prihranjene energije in 168 mio iz naslova novo ustvarjenih delovnih mest, vse to ob minimalni investiciji v promocijo projekta učinkovite rabe energije.
Kolikšen je delež prihrankov, ki bi jih ustvarila “občina” ni zahtevno za izračunat, vse javne zgradbe, od šol do vrtcev, in…, bolj zahteven je izračun državnih dobrobiti, začnemo lahko z 22% iz naslova DDV, vendar to ni vse, končna davčna zagozda je v Sloveniji približno 75%, delovnih mest pa bi realno lahko odprli več kot 30 tisoč.

 

Darko Fius

prostovoljni strokovnjak

Socialni inkubator KNOF Posavja