ŠMRK Društvo KNOF

Športno, mladinsko, raziskovalno in kulturno društvo K.N.O.F. je neprofitna nevladna organizacija, ki je pričela v garaži, leta 2007, z mladinskim aktivizmom in organizacijo različnih kulturnih, prostovoljskih in mednarodnih aktivnosti. V društvu se je pričelo vrenje KNOF, ki je krivo za to, kar je KNOF danes.

Že takrat smo se pretežno ukvarjali z mladimi iz ulice, ki smo jih vključevali v organizacijo in pridobivanjem delovnih ter življenjskih izkušenj preko projektnega dela.

Društvo KNOF je ustanovitelj in “lastnik” skupnosti. Iz Skupnosti oziroma društva KNOF so iz potreb članov nastali in še nastajajo programi.

 

Vizitka

Športno, mladinsko, raziskovalno in kulturno društvo K.N.O.F.

Sedež: Ob gozdu 11, 8290 Sevnica

Telefon: 06 861 29 89

@: drustvo@knof.si

TR: SI56 6100 0000 4322 473 (Delavska hranilnica d.d.)

DŠ: 42275628, društvo ni davčni zavezanec

MŠ: 1139525000

Zak. zastopnik: Mojca Žganec Metelko

KNOF razviti posel d.o.o. so.p.

KNOF d.o.o. smo ustanovili septembra 2013 z namenom, da se Podjetna skupnost KNOF tudi konkretno razširi na celotno Posavje. Leta 2015 smo pridobili status socialnega podjetja.

 

Vizitka

KNOF, razviti posel, trgovina in storitve d.o.o.

Sedež: Nova vas pri Mokricah 37, 8261 Jesenice na Dolenjskem

Telefon: 06 861 29 89

@: kontakt@knof.si

TR: SI56 6100 0000 7562 176 (Delavska hranilnica d.d.)

DŠ: 63366908, KNOF d.o.o. ni davčni zavezanec

MŠ: 5952883000

Zak. zastopnik: Mojca Žganec Metelko

Zavod KNOF za kreativni razvoj Posavje so.p.

Zavod KNOF je socialno podjetje, ki se je ustanovilo leta 2008 na pobudo članov ŠMRK društva K.N.O.F. iz potrebe po podjetniškem in v zaposlovanje usmerjenem izvajanju dejavnosti za socialno šibke ciljne skupine.

 

Vizitka

KNOF Zavod za kreativni razvoj, so. p.

Sedež: Kolodvorska 1, 8270 Krško

Telefon: 06 861 29 89

@: kontakt@knof.si

TR: SI56 6100 0000 4321 309 (Delavska hranilnica d.d.)

DŠ: SI99387735

MŠ: 3435903000

Zak. zastopnik: Mojca Žganec Metelko

KNOF Akademija

Podjetna skupnost KNOF je s svojimi Podjetnimi centri in partnerji oblikovala Pakete izobraževanj o trajnostnem razvoju, samooskrbi in podjetnosti z učinkom prilagojene različnim udeležencem:

1. Delavnice in aktivnosti za osnovnošolce

– Predavanja o samooskrbi, pomenu pridelave in nakupovanja lokalne hrane, delavnice o pripravi hrane iz lokalnih sestavin, dogodki na temo samooskrbe (organizacija vzorčne “kmečke tržnice”), vrtnarske in zeliščarske delavnice, delavnice na prostem.

– Delavnice ponovne uporabe tekstila in drugih materialov

– Delavnice in krožki za spodbujanje podjetnosti

Aktivnosti smo že izvajali v okviru Slovenskega tradicionalnega zajtrka ali Tedna otroka.

2. Delavnice za upokojence

– Tečaji računalništva, začetni in nadaljevalni, invidivualna svetovanja, računalniške delavnice (tedenske)

– Predavanja o samooskrbi, pomenu pridelave in nakupovanja lokalne hrane, vrtnarske in zeliščarske delavnice

3. Delavnice za brezposelne

– Podjetniške delavnice

– Motivacijske delavnice

– Računalniški tečaji

4. Delavnice za podjetja, organizacije

– Delavnice za inovativnost in kreativno mišljenje na delovnem mestu

– Svetovanja za usmeritev v socialno podjetništvo

 

Reference:

– SLOVENSKI TRADICIONALNI ZAJTRK 2014, »LOKALNA TRŽNICA NA OŠ BOŠTANJ«, predavanje, delo v skupinah, skupni program za vse razrede, 21.11.2014, Osnovna šola Boštanj, Št. udeležencev: 237 učencev

– »Z DOMAČO HRANO NA VRTNO ZABAVO«, Dan lokalno pridelane in sezonske hrane – v naravoslovni učilnici na prostem, 7.9.2014, OŠ Sava Kladnika Sevnica

– DAN LOKALNO PRIDELANE IN SEZONSKE HRANE, predavanje, praktični del in skupinsko delo, 16.6.2014 – OŠ Artiče, 26.6.2014 – Vrtec Bistrica ob Sotli, 17.7.2014 – OŠ Sava Kladnika Sevnica, 19.7.2014 – OŠ Bistrica ob Sotli, 20.7.2014 – OŠ Brežice, 20.7.2014 – OŠ Boštanj

– Usposabljanje za male in velike potrošnike ter ponudnike lokalno pridelane hrane – 26.8.2014 ob 8.30 uri v MC Brežice, 28.8.2014, ob 10. uri v sejni sobi Občine Krško

– Računalniški tečaji za starejše in brezposelne, začetni, nadaljevalni I in II stopnja, posamezne računalniške delavnice, vključenih več kot 300 udeležencev od leta 2008

– Delavnice ponovne uporabe tekstila za mlajše, na sejmu POK Brežice, 2013, naročnik: Komunala Brežice

– Izvedenih več kot 150 delavnic na temo urbanega vrtnarstva, lastne samooskrbe, izdelovanja aranžmajev, razmnoževanja rastlin z lastnimi semeni… od leta 2008

– Delavnice za oskrbovance DUO Impoljca v okviru Dneva odprtih vrat, raznovrstne delavnice o čaju, cvetlicah in zeliščih, peki kruha, pripravi obloženih kruhkov, o sadno-zelenjavnih sokovih zemlje in sonca, »Knofovih« piškotih, peki pasjih piškotov, o pripravi pogrinjka in o aranžiranju iz jesenskih plodov, 2013

 

>> Dodatne reference iz področja socialnega podjetništva in zaposlovanja

 

Info točka za socialno podjetništvo Posavja

KNOF zagotavlja aktualne in konkretne informacije ter nudi svetovanja na podlagi lastnih izkušenj iz socialnega podjetništva.

Imate vprašanje, težavo, potrebujete pomoč?

Socialni podjetniki držimo skupaj, zato pri nas dobite nasvet in pomoč vsa bodoča ali že registirana socialna podjetja.

Pošljite svoje vprašanje na kontakt@knof.si

Lahko se tudi prijavite na naslednje Mentorske urice, ki potekajo vsak drugi teden v mesecu za sestanek v živo z našimi strokovnjaki za socialno podjetništvo.

 

Oblike izobraževanj o (socialnem) podjetništvu:

>> DELAVNICE ZA BREZPOSELNE

Smo izvajalci programov za Zavod RS za zaposlovanje, za katerega smo izvedli več delavnic “Od A do Ž o socialnem podjetništvu” in “Želim postati podjetnik – Ali znam tržiti sebe?”.

>> DELAVNICE ZA OSNOVNOŠOLCE in DIJAKE

Izvedli smo več skupinskih delavnic kreativnega mišljenja za osnovne in srednje šole iz Posavja, kjer so mladi razvijali konkretne ideje na interaktiven in dinamičen način. Preko delavnic smo spodbujali podjetno mišljenje, samoiniciativnost, inovativnost in kreativnost.

>> PREDSTAVITEV SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA

Več podpornih organizacij za podjetništvo nas je že povabilo k predstavitvi, kaj konkretno socialno podjetništvo je, tudi na našem primeru dobre prakse, prvega socialnega podjetja v Posavju. Udeleženci delavnic so bili tako brezposelni, bodoči podjetniki, druga podjetja, zaposleni v javnih zavodih kot tudi nevladne organizacije.

 

 

Reference:

– Predstavitev Podjetne skupnosti KNOF na Regijskem dogodku v Brežicah na temo “Brezposelnost oziroma povečanje zaposljivosti skozi izobraževanje”, primeri dobrih praks v regiji, Urad RS za mladino, Mreža Mama, MSS, ZMPT Brežice, september 2015

– Regijski posvet SLOHRA SOCIONET na temo socialnega podjetništva, Zavod Knof – primer dobrih praks: predstavitev že delujočih socialnih podjetij, RRA Posavje, junij 2015

– Pridobitev diplome za Inovacije Posavja za model Podjetne skupnosti KNOF, poleti 2015

– Mojca Žganec Metelko, izvoljena predstavnica socialnih podjetij v Svetu RS za socialno podjetništvo, 2014

– Izvajalci institucionalnega izobraževanja za Zavod RS za zaposlovanje, program Želim postati podjetnik – ali znam tržiti sebe? in Od A do Ž o socialnem podjetništvu, izvedenih več kot 7 izobraževanj od leta 2014

– Predstavitev socialnega podjetja KNOF g. predsedniku Borutu Pahorju na obisku v Sevnici, 2014

– Predstavitev dobre prakse socialnega podjetja KNOF na DUO Impoljca v okviru posveta stičišča NVO Prstan, Socialno podjetništvo na stičišču s socialno oskrbo, aprila 2013

– Predstavitev dobre prakse socialnega podjetja KNOF udeležencev programa Podjetno v svet podjetništva, na RRA Posavje, 2013

– Predstavitev dobre prakse registriranega socialnega podjetja KNOF v sklopu predstavitve rezultatov projekta ET-struct, Ljudska univerza Kočevje, februar 2013

– Predstavitev dobre prakse socialnega podjetja in socialnega inkubatorja KNOF svetovalkam na Zavodu RS za zaposlovanje, Območna enota Sevnica, 2013

European Solidarity Corps project: Youth entrepreneur production / YEP!

Send your motivational letter to: ozga.linda@gmail.com

Info on how to apply: ozga.linda@gmail.com

Duration: 8 months, from 1.1.2019 on >>

 

Partners:

 

Useful links:

 

 

Looking for motivated, independent, responsible, flexible, self-initiating and active volunteers with experience, knowledge in at least one of the following fields:

sustainable development, social economy, promotion of conscious consuming and green living, arts and crafts, event management, project development, community engagement, entrepreneurship, web design, multimedia.

We are situated in the small town of Sevnica, surrounded by beautiful nature, so the project is more suitable for nature lovers who don't get easily bored and have a motivation to co-create the community of social economy of Posavje region and Slovenia. If you enjoy researching, writing articles, expressing your talents to help other people in the community, this is a +.

If you are creative and crafty, know multimedia, this is another +.

If you are open and prepared to try different things and work for a greater good, this is a ++. 🙂

>>

CONTEXT OF THE PROJECT:

The project will be implemented in the municipality of Sevnica, Posavje region, where the average unemployment rate is 11 %, the youth sector is very small and youth work is in stagnation.

Sevnica is in surface one of the largest municipalities in Slovenia, but has low population, in the municipality, there are 15.000 inhabitants, in town Sevnica, the population is 5.000. It is an industrial town and has a strong tendency to promote local production. From shoes, through salami, beer, and wine, to lingerie, the town has its own high-quality brands. Also, Sevnica is quite a closed environment, which nurtures traditional values because most of the municipality is rural.

Our organization is the only provider of international youth projects and EVS/ESC in the municipality, so we consider to be a very important link in promoting European citizenship at the local level. Young foreigners bring freshness and a sense of European integration, which can give a new perspective to local youth on their own opportunities. By hosting EVS/ESC we want to promote the mobilities and other opportunities young people have today with the help of European and local support so that we can change local youth’s perspective and prove that even rural areas could be very creative and have potential to grow.

Hosting organization KNOF is a social company and a social incubator and is involved in the local community since 2007. Our organization has a vivid network with regional public and private organizations, NGO's, youth centers, companies.

In Sevnica, despite the small size of the town, there are a lot of leisure activities available. Free outdoor fitness by river Sava, outdoor swimming pool, summer festival on the castle, hiking and cycling events. Posavje region has beautiful nature and good train connections to capital city Ljubljana or Zagreb (Croatia).

KNOF’s hub is located in another small town, Krško, which is 20 minutes from Sevnica. The organization has an Old School second-hand and design boutique (Stara Šola), an office and a FabLab workroom (Stikalnik FabLab) in the town’s renovated market-place. For youth events, workshops, lectures, and movie clubs, or just for hanging out in Sevnica, KNOF has a cooperative youth space, KNOF KNKT (Knof Connect). It is provided by the municipality for especially the youth in order to support youth initiative and development of ideas. There is also the bar and cultural center called Platz next to it, which organizes various cultural and entertainment events with the Student Club Sevnica, and is often partnering with our community members on several projects.

Volunteers are expected to live in an apartment in Sevnica just opposite the KNOF Space and Platz so they will have the possibility to interact the most possible with local youth and become a determinative member of local youth community.

 

The problems of the environment:

- Young people do not have specific experience, work experiences in many cases are concentrated to factory work, because of Sevnica’s industrial nature. After working a few years in the sector, young people get unmotivated. The challenge is to support them in finding their own strengths and help them with possibilities to get out of their comfort zone, to learn and to improve.

- Emigration of young and educated in the study centers, leaving behind low educated workforce or those who have not completed their education.

- High rates of suicide and apathy Source: Suicide in the region of Posavje: "For 17% higher than the average".

- Distance from the highway.

- Manufacturing industry dominates, looking for a low-educated workforce, low paid.

- fragmentation, isolation of youth, cultural and other associations

 

ACTIVITIES FOR THE VOLUNTEER:

-    Association Social Economy Slovenia: the volunteer will help in analyzing the field of social economy in Slovenia and abroad, will also have independent assignments to analyze, talk, visit social companies and actively participating in social economy-related events in Slovenia and abroad.

-    Social business incubator: help in shaping English translated website of organization KNOF, organizing community events like business related workshops, lectures - individually and in cooperation. Working on an individual social business idea – that the volunteer can test or realize in the hosting organization or at home in his country.

-    Stara Šola (Krško or Sevnica): helping in the boutique (organizing, helping with decorations), helping with promotion of the stores: working on campaigns to social media or to other surfaces, figure out activities that can help in promoting conscious consuming.

-    KNOF KNKT: planning and realizing small cultural events (intercultural night, movie night, game night etc.) for up to 10 people.

-            MSOS (Youth Council): helping the council with their activities and events, creating cooperations.

-    Disseminating activities: writing idea journal and self-evaluation, creating video/podcast/photo journal.

-    Activities for promoting the ESC project and program – motivating young people, youth organizations in Sevnica to go abroad and be a ESC volunteer.

 

POSSIBLE COURSES, WORKSHOPS ORGANISED FOR THE VOLUNTEER (NOT JET CONFIRMED):

-    Sewing course in Krško’ workshop

-    Pottery workshop at Bernhard pottery in Krško

-    Photoshop course in graphic designing - Robi Guček

-    Entrepreneur course, weekly basis, the methodology of Ustvarjalnik – daring greatly, product development, business model canvas, prototyping, pitching…

-    Sustainable living and building  - partner organization Zavod Veles

-    Stikalnik Fabrication Lab: makers space, technical workshops on CNC programming, 3d printing, laser engraving

-    Practicing meditation and spirituality; massage yoga classes - Tea Zakšek, Miha Imperl

-    Slovene language course - Sevnica Youth Center / Lucija Rap

-     Natural cosmetics and cleaning products workshops - Evija Zavrl, Eco Green Apple

 

The project is financed from Erasmus + programme EU.

Deklaracija #Kupujem odgovorno

“Odgovorno podjetje KNOF Skupnost izjavlja, da nosi certifikat #Kupujem odgovorno, kar pomeni da sprejema načela socialne ekonomije: družbena odgovornost, trajnostni razvoj, solidarnost, demokratično odločanje, vključevanje ranljivih skupin. Načela upošteva pri svojem poslovanju in sicer na način: demokratično vodenje (vsak član skupnosti je član društva in ima en glas), popolna omejitev delitve dobička med ustanovitelje, KNOF prispeva k zmanjševanju odlaganja odpadkov, porabe naravnih virov, zmanjševanju emisij CO2, prostovoljnih akcij, zaposluje invalide, starejše osebe nad 50. let, dolgotrajno brezposelne.

 

Kupujte od odgovornih podjetij!

S sodelovanjem z nami pridobite plaketo “Organizacija xxx kupuje odgovorno”. Vaša organizacija bo objavljena v seznamu organizacij, ki se zavedajo družbenih in okoljskih učinkov svojih nabav in posvečajo pozornost poslovnemu sodelovanju s socialnimi podjetji | Katalog #Kupujem odgovorno storitev in izdelkov je objavljen na socialnaekonomija.si

Kupci, ne pustite se zavajati.

Če ste opazili kakšno ne-odgovorno prakso pri nas, nanjo opozorite na kupujem.odgovorno@socialnaekonomija.si”